Uimahallin, kirjaston ja kuntosalin asiakasmääriä rajoitetaan maanantaista lähtien – pukukaappeja pois, pukuhuoneita lisää käyttöön

Uimahallin sallittua käyttäjämäärää leikataan maanantaista alkaen kolmanneksella. Allas- ja peseytymistiloissa ei maskin käyttö ole mahdollista, muualla hallissa sitä vahvasti suositellaan. Kuva: Juha Jäntti.

Aluehallintoviraston uusi päätös tuo lisää rajoituksia Pirkanmaalle. Päätöksellä on vaikutuksia Oriveden kaupungin palveluihin, käytännössä suurimpiin sallittuihin asiakasmääriin kerrallaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan asiakastilojen käytöstä vastaavan toimijan on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaat ja seurueet voivat välttää lähikontakteja. Määräys on voimassa 13.−31. joulukuuta. Rajoituksesta voi vapautua koronapassin käytöllä.

Avin päätöksen mukaan määräys koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joissa oleskelee yhtä aikaa yli 50 henkilöä. Määräyksen piiriin kuuluvat esimerkiksi kaupat, kirjastot, museot, kuntosalit, uimahallit ja muut sisäliikuntatilat, tanssipaikat ja ryhmäharrastustoimintaan käytetyt tilat sekä tapahtumat ja esitykset.

Toimija voi varmistaa lähikontaktien säilymisen tiloissaan esimerkiksi rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla asiakkaiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikkoja väljemmin. Avin päätöksessä ei edellytetä tietyn mittaisia turvavälejä.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Liikuntapalveluihin ja kirjastoon kävijärajoituksia

Oriveden kaupungin valmiusjohtoryhmä linjasi perjantaina 10. joulukuuta, että uimahallissa ja liikuntahallin kuntosalilla ei oteta käyttöön koronapassia, vaan rajoitetaan samaan aikaan tiloissa oleskelevaa asiakasmäärää. Kirjaston normaalissa asioinnissa koronapassia ei voida muutenkaan vaatia.

Uimahallissa poistetaan maanantaista 13.12. lähtien väliaikaisesti käytöstä kolmasosa pukukaapeista, jolloin sisään voidaan ottaa noin kaksi kolmasosaa normaalista asiakasmäärästä.

Liikuntahallin kuntosalilla voi 13.12. lähtien olla 10 asiakasta samaan aikaan. Kirjaston lukusalista poistetaan käytöstä osa istumapaikoista maanantaista lähtien. Kirjaston tiloissa ohjataan asiakkaita huolehtimaan turvaväleistä ja suositellaan maskin käyttöä.

Jäähallilla ja liikuntahallilla otetaan harrastusryhmille lisää pukuhuoneita käyttöön. Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston kurssit ovat jo pääosin joulutauolla, joten niihin ei tule muutoksia.

Kaikissa kaupungin palveluissa ja tiloissa on uimahallin peseytymis- ja allastiloja lukuun ottamatta vahva maskisuositus ja asiakkaita ohjataan säilyttämään turvavälit.

Leave a Comment