Lukijan mielipide: Tuulivoimaloiden naapurustossa olevien kotien arvonalentumista pitäisi kaupungin kompensoida

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.11.2021 vihreiden edustaja vaati ryhmäpuheenvuorossaan Oriveden päättäjiä kartoittamaan paikkaa tuulivoimaloille.

Perusteena oli voimaloista saatava kiinteistövero. Tuulivoimaa tarkasteltaessa on huomioitava yksi erittäin tärkeä näkökohta eli sijoitus. Tuulivoimaloiden sijoitus lähelle asutusta laskee kiinteistöjen, asuntojen ja lomarakennusten arvoa merkittävästi. Kokemukset kertovat noin 30 prosentin arvonalennuksesta, joissakin tapauksissa kiinteistöä ei ole saatu myytyä millään hinnalla.

Pari vuotta sitten eräs konsulttifirma sai tehtyä joidenkin maanomistajien kanssa vuokrasopimuksen, joka on laadittu niin taitavasti, ettei siitä pääse eroon kirveelläkään. Nämä Nihuantaustalle suunnitellut voimalat alentaisivat Onnistaipaleen, Höllön, Hirsilän, Kooninkulman, Salokunnan, Kokkolan, Haaviston, Holman, Pehulan, Voitilan ynnä muiden asukkaiden asuntojen arvoa.

Tällöin puhuttaisiin miljoonaluokkaa olevista arvonalenemisista. Mikäli kaupunki kaavoittaa kyseisen alueen tuulivoimalle sopivaksi, pitäisi kaupungin myös kompensoida tämä arvonaleneminen alueen asukkaille. Saahan se siitä myös varsin huomattavat verotulot.

Oriveden kaupungilla on kaavoitusmonopoli ja tuulivoima-alueeseen vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös. Mielestäni ja varmaan monen muunkin mielestä on epädemokraattista ja kansalaisia syrjivää hankkia kaupungille verotuloja loukkaamalla jonkin ihmisryhmän oikeuksia asuinpaikan perusteella.

Suomen perustuslaissa on määritelty laki omaisuuden suojasta. Monelle perheelle  oman asunnon osto on elämän suurin hankinta. Edellä mainitulla alueella asuu varmaan kaikkien puolueiden kannattajia. Aion itse ja suosittelen muitakin  ottamaan yhteyttä omaan valtuutettuun ja kyselemään hänen mielipiteitään asiasta.

Maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi on merkitty 9-tien ympäristö sekä Kangasalan että Oriveden puolelle. Tällä alueella ei ole merkittävää asutusta. Maakuntakaavaa tarkastellaan jälleen ensi maaliskuussa, joten jännityksellä odottelen, onkohan Nihuantausta jo valittu uudeksi voimala-alueeksi.

Toinen vaihtoehto olisi suojaetäisyyden määrittäminen asutuksen ja voimaloiden välille. Nythän tällaista etäisyyttä ei laissa ole määritelty ja voimayhtiö voi halutessaan rakentaa myllynsä minne tahansa asutuksesta riippumatta, kunhan alueelle on vuokraoikeus. Tällaisen suojaetäisyyden ovat lukemattomat kunnat toimivaltansa puitteissa määritelleet.

Kullervo Erkkilä

Leave a Comment