Ympäristökatselmus suoritettiin asemanseudulla – huomautuksia ja velvoitteita lähti toistakymmentä

Ympäristölautakunnan katselmus suuntautui tällä kertaa asemanseudulle, joka on nimetty kaupungin erityiseksi kehittämiskohteeksi. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden ympäristölautakunta suuntasi vuotuisen ympäristökatselmuksensa tällä kertaa asemanseudun rakennettuun ympäristöön. Katselmus siirtyi koronatilanteen vuoksi tehtäväksi vasta marraskuun puolivälin tienoille. Liikkeellä olivat lautakunnan katselmukseen nimeäminä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustajat.

Katselmuksessa todettiin, että alueiden yleisilme oli siisti ja piha-alueet pääosin hyvin hoidettuja. Eniten kunnostamis- ja kehittämistarvetta oli katselmuksen tekijöiden mukaan havaittavissa rautatieaseman lähikorttelialueilla.

– Onhan asemanseutu nostettu kaupungin kehittämiskohteeksi, eivätkä esimerkiksi tyhjilleen jääneet rakennukset sitä kaunista. Tyhjä rakennus rapistuu äkkiä, ja asutuissakin riittää kohentamista, sanoo II rakennustarkastaja Esko Mäntysaari.

Myös rakennustarkastaja Mika Lahtinen oli kierroksella.

Rumentava varastointi ja tavaroiden laaja ulkosäilytys kielletty kaava-alueella

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan muun muassa, että asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

Katselmuksessa todettiinkin kuusi kohdetta, joiden omistajille tulisi antaa huomautus rakennuspaikan siistimiseksi ja seitsemän kohdetta, joiden osalta olisi annettava rakennuksen kunnostus- tai purkamiskehotus tai ympäristön siistimiskehotus.

– Muutamassa kohteessa oli ylimääräistä, käytöstä poistettua roinaa. Myös rakennusten julkisivuissa oli korjattavaa, osa todettiin jopa vaarallisiksi, Mäntysaari kertoo.

Aika pienellä alueella liikuttiin, Kiikanmäestä lähdettiin ja asemanseudun liepeilläkin poikettiin. Siihen nähden, että alue oli näin pieni, huomauttamista löytyi Mäntysaaren arvion mukaan melko runsaasti.

Herättelyä tai velvoittavampia määräyksiä

Ympäristölautakunta päättikin lähettää havaintojen perusteella muistioon kirjatut havainnot kiinteistöjen omistajille, kullekin osaltaan erikseen tiedoksi. Näillä lähinnä herätellään kiinteistöjen omistajia.

Seuraavaan kohtaan kirjattujen havaintojen perusteella, edellisiä merkittävämmissä kohteissa lautakunta määräsi rakennusvalvonnan antamaan kyseisten tilojen omistajille velvoitteet ja määräajat havaittujen puutteiden edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseen.

–  Kun talvi on tulossa, täytyy aikaa antaa kesän yli, talvella ei näitä vaadittuja toimia välttämättä pysty tekemään. Esimerkiksi maalaus on poissuljettu, eikä tavaroita tarvitse hangesta kaivella. Silloin kun kiersimme, ei vielä ollut lunta maassa, joten ylimääräiset tavarat olivat helpommin havaittavissa, kertoo Mäntysaari.

Leave a Comment