Perussuomalaiset huolissaan kotihoidon resursseista – aloitteeseen laaja vastine Loukaskorvelta ja sananvaihtoa valtuustossa, hoitajapula tuntui varsinkin kesällä

Tällaisia lääkeannostelijoita ei kotihoidon asiakkaille enää täytellä eikä käytetä, vaan lääkkeet tulevat valmiina annospusseihin pakattuna tai lääkeautomaateissa. Valtuustokeskustelussa suurin huoli liittyi turvakäynteihin. Kuka ehtii apuun ja milloin, jos yksin asuva ikäihminen humpsahtaa nurin eikä pääse omin avuin ylös? Kuva: Anne Kotipuro

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti huhtikuussa valtuustoaloitteen kotihoidon resurssien selvittämiseksi Orivedellä. Valtuustossa asiaan saatiin lisäselkoa sekä Tampereen suunnalta että Oriveden hyvinvointijohtajalta.

Aloitteessa kannettiin huolta kotihoidon resurssien riittävyydestä, työntekijöiden jaksamisesta ja riittävän hoitajamitoituksen toteutumisessa kotihoidossa. Valtuutettujen tietoon oli myös tullut, että ainakin öisin kotihoidon päivystystehtäviä olisi ajoittain hoidettu vartiointiliikkeen kautta. Vartija ei kuitenkaan ole hoitohenkilöstöä, eikä turvapuhelinjärjestelmää voi käyttää niin, että hoidon arvioinnin tekee missään tilanteessa vartija hoitoalan ammattilaisen sijaan.

Ryhmä esitti selvitystä siitä, ovatko kotihoidon mitoitukset ja resurssit riittävät laadukkaan hoidon takaamiseksi. Kaupunginhallitus lähetti kysymyksen edelleen Tampere–Orivesi-yhteistoiminta-alueelle ja hyvinvointijohtajalle ja antoi aikaa lokakuun loppuun.

Tampereelta saatiinkin vastine, jossa on kuvailtu kotihoidon prosesseja ja järjestelyjä sekä jaksamisen edistämistä Orivedellä. Sen on allekirjoittanut sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

Kaupunginhallitus merkitsi vastineen tiedoksi ja totesi, ettei se anna aihetta toimenpiteisiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti vielä pyytää valtuuston kokoukseen mennessä Tampereen kaupungilta selvityksen turva-auttajapalvelun tuottajasta, palvelun alkamisajankohdasta ja pääpiirteittäisen kuvauksen palvelusta.

Kesälomasijaisia ei saatu: ostopalveluista lisäapua, mutta myös hoitajat venyivät

Oriveden kotihoitoon ei viime kesänä saatu yhtään varsinaista kesäloman sijaista, ja kessijaisten saanti olli maanlaajuisesti iso ongelma. Vastineen mukaan asiakkaiden käyntiaikoja ei ole kuitenkaan alitettu tai peruttu resursseista johtuvista syistä. Kaikki myönnetyt palvelut on pystytty toteuttamaan joko omana tuotantona tai ostopalveluna tuotettuna.

Sitä vastoin hoitohenkilöstö on joustanut tekemällä lisätyötä. Lisätyössä on pyritty huomioimaan hoitajien jaksaminen ja se, ettei kukaan tekisi työtä yli voimavarojen.

Asiakkaiden määrä on Orivedellä laskenut vuodesta 2020 syksyyn 2021 noin 9 prosenttia. Vastaavasti palvelutunneissa on myös tapahtunut laskua 8 prosenttia. Tilapäisten ostojen osuus kaikista Oriveden kotihoidon palvelutunneista on ollut noin 3 prosenttia. Kotihoidon palveluiden tuottamista ja resurssien riittämistä myönnettyjen palveluiden tuottamiseen seurataan kuukausitasolla, reaaliaikaisesti.

Etäteknologiasta lisäapua ja -turvaa – kuvapuhelin ei korvaa käyntejä, vaan täydentää niitä

Etäteknologiasta on vastineen mukaan tullut osa iäkkäiden arkea ja kotihoidon toimintaa. Turvarannekkeen käyttö on jo vakiintunut toimintatapa, ja lisäksi asiakkaiden käytössä on erilaista teknologiaa kuten liesivahteja, palovaroittimia ja ovien aukaisuista hälyttäviä laitteita sekä lääkeautomaatteja.

Orivedellä kuvapuhelinasiakkaiden osuus kaikista kotihoidon asiakkaista on 13,2 prosenttia.  Useimmilla asiakkailla kuvapuhelin- ja etäkäynnit tukevat normaaleja kotihoidon käyntejä.

Kesän resurssivajeessa osa asiakkaista myös siirrettiin osittain tai kokonaan suoraostotoimintaan, eikä kotihoitoon kesän aikana otettu yhtään uutta asiakasta. Tällä hetkellä kaikki uudet asiakkaat pystytään ottamaan omaan tuotantoon

Turvapalveluissa mukana alihankkijana myös paikallinen vartiointiyritys

Turvapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan. Turva-avustajien käyntien on oltava saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa.

Oriveden turvapuhelintoiminta toteutettiin lokakuun loppuun asti Kotitorin kautta. Palvelu tilattiin AddSecure Smart Care Oy:sta.

Tampereen kaupunki on laatinut turvapuhelinpalveluja koskevan palvelukuvauksen, joka sisältää kaupungin asettamat vaatimukset huomioiden maantieteelliset etäisyydet auttamiskäyntien vasteaikavaatimuksissa.

Perusvaatimus turva-auttajille on hoitajakoulutus. AddSecure Smart Care Oy:n kaikilla hälytyskeskuksen puhelinhälytyksiin vastaajilla sekä turva-auttajilla on hoitajakoulutus. Alihankkijana toimineella vartijayrityksellä ei ole ollut hoitajakoulutettuja työntekijöitä, mutta he ovat ensiapukoulutettuja sekä AddSecure Smart Care Oy:n sairaanhoitajan turva-auttamistehtäviin kouluttamia.

Orivedellä KMV turvapalvelujen vartijat ovat hoitaneet turva-auttajakäynnit yhteistyössä kotihoidon kanssa. Tämä malli jatkui lokakuun 2021 loppuun. Marraskuun alusta myös Oriveden turvapalvelu on tuotettu lähihoitajatasoisena.

Hoitajien rekrytointi vaikeaa, siksi kaikkia paikkoja ei ole voitu täyttää

Annamari Aitolahti (kesk) tiedusteli valtuustossa, onko tehostetussa palveluasumisessa paikkoja, joita ei voida täyttää henkilöresurssien vajeen takia. Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala olikin saanut tuoreen tiedon, että Särkänkodissa on 9 paikkaa täyttämättä henkilöstöpulan takia. Siellä on kahden lähihoitajan rekrytointi menossa, ja ainakin toinen paikka saataneen täytettyä.

Anne Kahelin (vas) oli kuullut, että Oriveden kotihoidossa on lähes 20 työntekijää lähtenyt tai vaihtanut työpaikkaa tämän vuoden aikana. Hän ihmetteli, mistä se kertoo.

Jari Järvenpäätä (sd) kiinnostivat turvapalvelun vasteajat, kun marraskuun alusta vastuussa on ollut tamperelainen yritys. Apua pitäisi tulla puolessa tunnissa, mutta Peuralan mukaan viimeviikkoisen seurantapalaverin mukaan tämä ei vielä ole onnistunut. Aikaa menee 40 minuuttia, koska auttaja tulee Tampereelta.

– Aiemmin auttajat tulivat paikallisesta vartiointiliikkeestä ja kotihoito oli tukena. Näin saatiin ihminen paikalle nopeammin, mutta avi on sellaisen kieltänyt. Auttajan pitää olla lähihoitaja. Näitä hälytyksiä tulee keskimäärin yksi päivässä. Sitä varten palveluntarjoaja etsii vielä täältä paikallista kumppania, Peurala selvitti.

Jyrki Tuomaala (kesk) muistutti, että jos Oriveden keskustassa vasteaika on runsaat puoli tuntia, sivukylille on vielä 20–40 ajoaika sen päälle. Silloin, kun vartija vielä sai mennä nostamaan vanhuksen pystyyn, oli ainakin Västilän suunnalla hänen tietääkseen näihin tilanteisiin toinenkin ratkaisu. Vartija soitti vanhuksen naapuriin, jossa asui sairaanhoitaja. Tämä meni avuksi ja otti tarvittaessa miehensä mukaan.

Pitkään käytetty toimintamalli, jota ei saa hyväksyä

Sami Kymäläinen (ps) jyrähti, että vartijoiden käytössä on kyse Valviran ohjeiden vastaisesta toiminnasta, sillä vartijat eivät saa tehdä hoitotyötä eikä hoidontarpeen arviointia. Tätä toimintamallia on silti käytetty vuosikausia, ja vasta kun siihen kiinnitettiin huomiota, tilanne korjattiin.

Kymäläinen arveli yksittäisten yöllisten hälytyskäyntien maksavan jo sen verran, että ehdotti paikallista resurssia, joka muun aikaa toimisi apukäsinä Särkänkodissa ja lähtisi siitä tarvittaessa kotikäynnille auttamaan. Mirabella Järviö (ps) lisäsi, että yli puoli tuntia on ehdottomasti liian pitkä aika odottaa, ja siinä voi olla jopa henki vaarassa.

Peurala täsmensi, että tarvittaessa toki hälytetään ambulanssi paikalle, mutta ylimääräisiä hoitajia ei yksinkertaisesti ole käytettävissä. Ja yhdenkin käsiparin päivystys 24/7 vaatisi kaikkiaan kuuden ihmisen työpanoksen. Nyt pyritäänkin löytämään yksityinen toimija, joka voisi ottaa tällaisen lisätehtävän vaikka oman kotihoitoyrityksensä yhteyteen.

Leave a Comment