Hello Teenager: Nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen

Milla Vehmas
Milla Vehmas

Hyvinvointi koostuu mielestäni monista asioita. Hyvinvointiin vaikuttavat uni, ravinto, liikunta, ihmissuhteet ja elämäntavat. Nämä kaikki asiat ovat mielestäni tärkeitä lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Olen huomannut, että koulussa nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat kaverit, koululiikunta, koululounas sekä eri oppiaineissa, kuten terveystiedossa, opetettavat hyvinvointiin liittyvät asiat. Oriveden yhteiskoulussa hyvinvointiin voi vaikuttaa myös lähtemällä mukaan koulun Erasmus+ -hankkeeseen hyvinvointiagentiksi.

Nuorten hyvinvointia edistetään Orivedellä koulun ulkopuolella esimerkiksi pitämällä kerhoja niin, että kaikki saavat mahdollisuuden harrastaa. Tämä edistää mielestäni paljon ja monipuolisesti nuorten hyvinvointia. Harrastuksissa näkee ystäviä ja oppii uutta ja pääsee liikkumaan.

Tuoreena orivesiläisenä olen huomannut, että kilpaurheilumahdollisuuksia ei kaupungista kuitenkaan kovin paljon löydy, kuten tyttöjen jalkapallojoukkuetta ikäiselleni. Toki ymmärrän, että tämä saattaa johtua pelaajakadosta, mutta onko asian eteen tehty riittävästi työtä, jotta nuoret kiinnostuisivat urheilusta? Sitä en voi tietää.

Meillä Oriveden yhteiskoulussa on Hello Teenager! -hanke, jonka tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Hyvinvoinnin parantaminen näkyy esimerkiksi Erasmus + -hyvinvointiagenttien toiminnassa. Hyvinvointiagentit tiedottavat koululla tapahtuvista asioista, kuten muutama viikko sitten olleesta energiansäästöviikosta.

Hello Teenager! -hanke on tärkeä, sillä sen kautta nuoret pääsevät itse vaikuttamaan asioihin, sekä kertomaan mielipiteitänsä. Elämässä saattaa tapahtua paljon asioita, jotka vaikuttavat hyvinvointiin vahvasti. Tästä syystä onkin hyvä, että lapsille olisi tarjolla helposti saatavilla olevaa apua.

Kouluissa tulee myös ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Kiusaamisesta saattaa tulla pitkäkestoiset seuraukset, jotka vaikuttavat nuoren elämään myös myöhemmässä vaiheessa. Kiusaamista ennaltaehkäistään mielestäni parhaiten edistämällä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista.

Milla Vehmas

Oriveden yhteiskoulun hyvinvointiagentti

Teksti on kirjoitettu Oriveden yhteiskoulun ja lukion Hello Teenager! -hankkeessa.

Leave a Comment