Lukijan mielipide: Kyläkoulujen lakkauttaminen antaa väärän signaalin

Olemme tulleet pitkän, noin 1,5 vuoden prosessin jälkeen siihen vaiheeseen, että Oriveden kaupungin ylimmät viranhaltijat ovat saamassa päätökseen ajamansa Oriveden alakouluverkon säästösaneerauksen siten, että Karpinlahden ja Hirsilän kyläkouluja uhkaa alasajo jo syksyllä 2022.

Olen puheessani kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 Keskustan ryhmän puolesta vaatinut, että eräänä talouden hallinnan ja sopeuttamisen keinona Oriveden kaupungissa tulee tehdä ripeällä aikataululla pitkän aikavälin tila- ja kiinteistöstrategia, koska tilakustannukset ovat merkittävä kaupungin menoerä. Tuolloin ei ollut vielä yleisesti tiedossa, että kaupungin johto oli suunnittelemassa osana kaupungin talouden tasapainottamista mainittujen kyläkoulujen lakkauttamista.

Kun tuohon alustavaan lakkauttamissuunnitelmaan vaadittiin Keskustan puolesta selitystä, perustettiin työryhmä tekemään alakoulujen palveluverkkoselvitystä. Alun perin henki ja tavoite työryhmän työskentelylle oli se, että löydetään perustelut molempien mainittujen kyläkoulujen lakkauttamiselle. Tuo tavoite näyttäisi olevan nyt lähes maalissa.

Tuon selvitystyön aikana on koulujen kiireellistä lakkauttamistarvetta perusteltu vuoroin lasten edulla, opetussuunnitelman tasapuolisella toteuttamisella sekä laskevilla oppilasmäärillä, vuoroin taloudellisilla seikoilla. Taloudellisia seikkojen merkitystä ei voikaan kiistää, jos tarkastellaan vain mainittujen koulujen kiireellisiä korjauskustannusarvioita, yhteensä noin 350 000 euroa. Näiden niin sanottujen minimikorjauskustannusten rinnalla on esitelty myös koulujen täydellisiä peruskunnostus- tai jopa uusien koulujen usean miljoonan rakentamiskustannuksia.

Palaan nyt tuohon esittämääni kiinteistöstrategiaan. Tietojeni mukaan tällaista strategiaa aletaankin valmistelemaan ensi vuonna. Asioiden käsittelyjärjestys tuntuu nurinkuriselta, kun jo nyt ennakolta halutaan ajaa alas kaksi koulurakennusta.

Kiinteistöstrategia pitäisi laatia siten, että siinä tarkasteltaisiin kokonaisuutta eli kaikkia kaupungin rakennuksia ja niiden käyttötarvetta, myös hallinnollisten tilojen tarvetta tilanteessa, missä etätyöskentely on tullut mahdolliseksi. Strategiassa tulisi siis laatia erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja kaupungin viranhaltijoiden toimesta.

Juuri nyt pidetään esillä vain yhtä vaihtoehtoa eli alakoulujen lakkauttamista miljoonaremonttien pelossa. Tähän strategiatyöhön erityisesti Oriveden koulurakennusten osalta tulisi liittää myös vanhan yhteiskoulun alkanut ja ilmeisesti edelleen jatkuva remontointitarve sekä Rovastinkankaan koulun tulossa oleva tilanpuute, mikäli Karpinlahti yhdistetään tähän kouluun.

Rovastinkankaan kouluhan käyttää jo nyt osaksi Tredun omistamia koulutiloja Tredun tilat eivät ole Oriveden kaupungin omistamia, vaan kaupunki on niissä vuokralla.

15.9.2021 järjestetyn Tredun ja Rovastinkankaan koulun sisäilmainfon mukaan, jossa paikalla olivay Tampereen tilapalvelut Oy:n, Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n ja Tredu Oriveden edustajat, myös Tredun tiloja uhkaa lähiaikoina vähintään mittava remontointi. Karpinlahdessa nyt suljettuna olevien tilojen terveydellinen altistumisolosuhde on arvioitu todennäköiseksi.

Niin sanottuina aluepäivinä  eli yhtenä päivänä viikossa Karpinlahdelta siirretyt oppilaat opiskelevat Rovastinkankaalla jo nyt tiloissa, missä altistuminen sisäilman mikrobeille on erittäin todennäköistä ja todennäköistä. Todennäköisen Tredun tilojen remontoinnin ajaksi Rovastinkankaan koulu joutuisi turvautumaan osaksi väistötiloihin eli viipalekouluihin, jotka eivät tietenkään ole ilmaisia. Esimerkiksi 18 kuukauden väistötilat 130 oppilaalle maksaisivat noin 1,4 miljoonaa euroa.

Myös uhanalaisten epäterveelliseksi todettujen kyläkoulujen purkaminen maksaisi yhteensä satoja tuhansia, siis huomattavasti enemmän kuin niiden minimikorjauskustannukset. Kustannuksiksi tulisi lisäksi kirjata koulujen nykyisen arvon alaskirjaus kaupungin taseessa.

Koulujen ja muidenkin palvelujen alasajon (mm. jo toteutettu kunnallinen perhepäivähoito) näennäisten säästöjen rinnalla pitäisi laskea päätösten kokonaiskustannuksia kaupungin taloudelle ja kehittymiselle. Pitäisi siis laskea kaikki kustannukset, myös tulonmenetykset, muun muassa yritysten uhkaama lähtö etelä-Orivedeltä tai Hirsilän mahdollinen oppilaspako Juupajoelle.

Kyläkoulujen säästäminen, välttämättömät minimikorjaukset ja jatkoaika niille ovat investointi tilanteessa, jolloin haluaisimme ja tarvitsisimme välttämättä lisää väkeä Orivedelle. Koulujen lakkauttaminen olisi nyt väärä signaali, eihän tänne kukaan halua muuttaa, jos kaupungin kehittäminen on näin lyhytnäköistä ja näköalatonta.

En yleensä lue somekirjoituksia, mutta tuli tehtyä poikkeus ja löysin erittäin sattuvasti sanottuna erään viestin suurin piitein näin: ”Villasukkapääkaupunki-titteli ei tuo Orivedelle taloudellista kehitystä, olisikin parasta perustaa tänne huopatossutehdas, niin hiljaista täällä pian on”.

Tulen esittämään Keskustan puolesta kaupunginvaltuuston kokouksessa 25. lokakuuta asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että asiaan otetaan laajempi tulevaisuusnäkökulma ja asia kytketään kokonaisvaltaisesti tulevaan kiinteistöstrategiaan. Eri vaihtoehtoja on, jos virkamiehillä on tahtoa laajentaa näkemystään ja etsiä kestävämpiä ratkaisuja.

Kehotan myös kuntalaisia ottamaan yhteyttä omin valtuutettuihinsa, ja tarkistamaan, mitä nämä ovatkaan luvanneet kuntavaalikampanjan aikana. Merkille pantavaa on, että kuntalaisten runsaita palautteita kyläkouluasiassa ei ole julkisuudessa esitelty.

Oriveden Keskustan tahtotila on pitää koko Orivesi elinvoimaisena ja ylläpitää sen palveluja tasapuolisesti.

Jyrki Tuomaala

Oriveden Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Leave a Comment