50 vuotta sitten: Eräjärven museotyöt alkavat tänä syksynä

Vanha vuosikerta, Eräjärven museo
Museotoimikunta tarkastelemassa Eräjärven tulevan museorakennuksen hirsien kuntoa. Vasemmalta: Tapio Valve, Mauno Haapamäki, Laimi Tanila, Yrjö Kantoniemi ja Esko Sarasmo.

Eräjärven kunnanvaltuuston äskettäin valitsema museotoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 23.9. Yrjö Kantoniemen puheenjohdolla. Tapio Valve toimi sihteerinä. Tarkoituksena on kunnalta saadun avustuksen turvin aloittaa Manttaalisäätiön kunnalle lahjoittaman viljamakasiinin kunnostaminen museoksi. Tuleva museorakennushan sijaitsee erittäin edullisella paikalla Eräjärven kirkonkylän keskustassa kirkon välittömässä läheisyydessä.

Kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu Hämeen Museon johtaja, maisteri Esko Sarasmo Tampereelta.

Viljamakasiini todettiin sopivaksi esinemuseoksi erinäisin muutoksin. Osa makasiinin erikoislaatuisista laareista päätettiin jättää entiselleen ja muuhun osaan alakerrassa sijoitetaan esinenäyttelyjä ja mahdollisesti myös museokahvio. Yläkerrassa on hyvää tilaa museoesineille ja on hyvin todennäköistä, että tilat riittävät Eräjärveltä saataville esineille.

Vanha vuosikerta, Eräjärven museo
Museotoimikuntalaiset tutkivat Eräjärven viljamakasiinin erikoislaatuisia laareja.

Aluksi kuitenkin pannaan pääpaino museorakennuksen ulkopuoliselle kunnostukselle. Alimmat heikot seinähirret uusitaan ja kivijalkaa korjataan. Rakennus maalataan entisen väriseksi ja nurkkavuorilaudat sekä oven ympäristö saatetaan entisenlaiseksi. Paikalla todettiin, että rakennuksen oven ja ikkunan vuorilautarakenteet ovat tehty vieressä olevan kirkon vastaavista mallia ottaen. Korjaustyöt alkavat jo tänä syksynä. Maisteri Sarasmo antoi vielä toimikunnalle ohjeita museoesineitten järjestelyssä ja mainitsi että Eräjärven museolla on kaikki edellytykset tulla hyvinjärjestetyksi pitäjänmuseoksi.

Eräjärven kunnan museotoimikuntaan kuuluvat Yrjö Kantoniemi, Tapio Valve, Mauno Haapamäki, Laimi Tanila ja Toivo Perkiö.

– On ilolla todettava Eräjärven kunnan myönteinen suhtautuminen museoasiaan. Näin saadaan talteen Eräjärven menneisyyttä sen alkuperäisessä ympäristössä. Kuten tiedämme, Eräjärvellä on pian edessä kuntaliitos Oriveteen.

Juttu on julkaistu Oriveden Sanomissa 30.9.1971. Se julkaistaan uudestaan juuri sellaisena kuin se on 50 vuotta sitten lehdessä ollut.

Lue lisää: Kaikki 50 vuotta sitten -jutut löytyvät Silloin ennen -sivustolta.

Leave a Comment