Työryhmä valmistelemaan hallintosääntöön tehtävät muutokset

Juupajoen kunnanhallitus on perustanut työryhmän, joka valmistelee kunnan hallintosääntöön tehtävät muutokset.

Työryhmään valittiin Pekka Rae, Markus Tasanen ja Johanna Kallenautio sekä Jyri Lammela ja Mervi Korhonen.

Juupajoen kunnan voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa marraskuussa 2020. Kuntalakiin on sittemmin tehty muutoksia, ja laki kuntalain muuttamisesta on tullut voimaan tämän vuoden toukokuussa. Kunnan hallintosääntöön liittyvät muutokset on tehtävä vuoden loppuun mennessä.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline, jossa määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Leave a Comment