Ely-keskus pyytää yhä havaintoja Pirkanmaan lähteistä – Orivedeltä ja Juupajoelta on tehty vain muutama ilmoitus

Ely, lähdehavainnointi
Luonnontilaisen kaltainen purolähde. Purossa on lähteille tyypillinen rehevä kasvillisuus, hiekkainen pohja ja viileä kirkas vesi. Kuva: Miia Mäkilouko

Pirkanmaan ely-keskus on kartoittanut kesän aikana pienvesien tilaa osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kansalaiset ovat kesän ajan voineet ilmoittaa Pirkanmaalla sijaitsevien lähteiden tietoja havainnointilomakkeen avulla. Lomakkeen karttaan on merkitty lähteitä, joita voi käydä tarkistamassa, tai ilmoittaa uudesta havainnosta.

Vain muutama havainto Orivedeltä ja Juupajoelta

Elokuun loppuun mennessä havaintoja on kertynyt yli 50. Havaintoja on yli kymmenestä kunnasta Pirkanmaalta. Osa havainnoista on kuitenkin samoista kohteista, joten havaintoja on yhteensä noin neljältäkymmeneltä eri kohteelta.

Orivedeltä ja Juupajoelta havaintoja on käyty merkitsemässä vain muutamia, vaikka lähteitä alueella on runsaasti

Ely-keskuksessa iloitaan jo nyt tulleista havainnoista, mutta niitä kaivataan vielä lisää. Noin puolesta Pirkanmaan kunnista ei ole lomakkeen kautta tullut yhtään havaintoa, elyn tiedotteessa todetaan.

– Havaintoja voi tehdä vaikkapa syysretken ohessa. Lomakkeen kartalla on vielä useita kohteita merkittynä odottamassa käyntiä. Myös havainnot jo käydyiltä kohteilta ovat hyödyllisiä, sillä eri havainnot täydentävät toisiaan, vinkkaa projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tärkeä apu pienvesille

Lähdehavaintoja käytetään apuna Pirkanmaan pienvesien luonnontilan selvittämisessä. Erityisesti kohteilta otetut kuvat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi luonnontilan ja pohjavesivaikutuksen arvioimisessa.

– Tarvittaessa havainnot käydään varmistamassa paikan päällä. Lomakkeen voi siis rohkeasti täyttää, vaikkei olisi aivan varma onko kyseessä lähde, Mäkilouko kertoo.

Tähän mennessä tyypillisin havainto on ollut havainnoijan luonnontilaiseksi arvioima allikkolähde eli pohjavesivaikutteinen vesikuoppa.

Havainnoissa on tullut esille myös pienvesien luonnontilaa uhkaavia tekijöitä kuten metsähakkuita, ojituksia ja rakentamista. Muutama lähde on raportoitu myös tuhoutuneeksi tai kuivuneeksi.

Aikaa on lumeen tuloon asti

Pirkanmaalla pilotoitu lähteiden kansalaishavainnointi on herättänyt kiinnostusta myös muissa maakunnissa. Havainnointikokeilu laajeneekin nyt myös Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Pirkanmaalla havaintoja lähteistä voi tehdä lumen tuloon asti, jonka jälkeen lomake siirtyy katselutilaan.

Leave a Comment