Kestääkö karhukanta verottamista?

Karhukannan koon määrittäminen Suomessa on Luonnonvarakeskuksen suurpetotutkijoiden vastuulla. He kehittävät yhteistyössä koko tiedeyhteisön kanssa kannanarviointimenetelmiä. Virallinen karhukannan arvio on siis tehty tämän hetkisellä parhaalla mahdollisella menetelmällä.

Karhun osalta kanta-arvioiden ykköstavoite ei ole riistakeskusalueittaiset luvut, vaan se, että valtakunnan tasolla karhukanta on suotuisalla suojelutasolla ja kaatokiintiöt ovat kestävällä pohjalla. Kanta-arvio perustuu pääosin suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamiin pentuehavaintoihin. Menetelmää on testattu DNA-näytteisiin perustuvalla menetelmällä esimerkiksi Kuhmossa, jossa molemmat menetelmät tuottivat hyvin samankaltaisen tuloksen.

Havaintoihin perustuvassa menetelmässä heikkoutena voi olla havaintojen ilmoittamattomuus. Eli joku pentue voi jäädä kirjauksen puutteen takia pois arviosta. Tästä tulee systemaattista aliarviota kanta-arvioon.

Pitkään suurpetoyhdyshenkilönä kirjauksia tehneenä pidän edelleen todennäköisenä, että Pohjois-Hämeessäkin joku pentue voi jäädä kirjaamatta. Tämän voi päätellä siitä, että yksittäisestä pentueesta kertyy kesän ajalta vain 1- 3 kirjattua havaintoa. Pentueet liikkuvat pienemmällä alueella kuin vuotta vanhemmat eraukset, joista havaintoja kertyy noin kymmenkertainen määrä.

Kanta-arvion vuosittainen vaihtelu yksittäisen riistakeskusalueen tasolla ei johdu karhukannan koon vaihtelusta, vaan arviointimenetelmästä. Pohjois-Hämeessä tihein karhukanta sijaitsee Kuhmoisten ja Virtain välisellä alueella, joka on samalla riistakeskusaluerajaa Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan kanssa. Raja-alueilla liikkuvat pentueet kirjataan jommalle kummalle puolelle, mikä aiheuttaa vuosittaista satunnaisvaihtelua, kun arvio perustuu pentueisiin.

Otsikon kysymykseen on aika helppo vastata, kun Pohjois-Hämeessä varmuudella liikkuu kymmeniä karhuja ja kaatolupia on vain kolme. Eli karhukanta kyllä kestää tämän verotustason pienenemättä. Toinen kysymys on se, että haluammeko karhuja lisää nykytasoon verrattuna.

Antti Uotila

Pohjois-Hämeen alueellisen riistaneuvoston pj

Leave a Comment