Avi havaitsi useita epäkohtia ja lainvastaisuuksia Särkänkodissa – toiminta on määrätty korjattavaksi kuntoon viipymättä

Särkänkoti. Kuva: Markus Puolakanaho
Aluehallintovirasto sai Särkänkodista epäkohtailmoituksi ja teki sinne kesällä ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin. Nyt avi on määrännyt Tampereen kaupungin korjaamaan sen toimintaa. Kuva: Markus Puolakanaho

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt keskiviikkona Tampereen kaupungin turvaamaan asiakasturvallisuuden ja palvelujen laadun Oriveden Särkänkodissa.

Määräyksen mukaan asiakkaiden palveluntarpeen mukaisen välittömän asiakastyön mitoituksen on jatkossa toteuduttava Särkänkodissa. Mitoituksen tulisi olla vähintään 0,64 hoitajaa asiakasta kohden.

Avin päätöksen mukaan asia on laitettava viipymättä kuntoon, mutta viimeistään 20. syyskuuta.

Samalla Tampereen kaupunki määrättiin ilmoittamaan aluehallintovirastoon takautuvasti ajalta 2.8.–5.9.2021 heti sekä ajalla 6.9.–31.12.2021 joka toinen viikko Oriveden Särkänkodin viikoittain toteutuneen mitoituksen ryhmäkodeittain.

Selvitys tehdyistä toimenpiteistä tulee toimittaa aluehallintovirastolle 30. syyskuuta mennessä.

Lisäksi Tampereen kaupunki velvoitettiin viipymättä järjestämään Oriveden Särkänkodin johtaminen siten, että yksikön johtajalla on vastuullaan vain Särkänkodin johtaminen. Asian on oltava kunnossa viimeistään 1. lokakuuta.

Aluehallintovirasto tiedotti nyt antamistaan määräyksistä torstaina 1. syyskuuta.

Huomautuksia tuli useista asioista

Vastaisen toiminnan varalle aluehallintovirasto antoi huomautuksen Tampereen kaupungille Särkänkodin asiakasturvallisuuden ja palvelujen laadun vaarantamisesta sekä lain vastaisesta toiminnasta tammi-heinäkuussa 2021.

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijoita huomautettiin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Särkänkodissa siten, että asiakkaiden hyvä hoito ja hyvä kohtelu turvataan kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina.

Aluehallintovirasto huomauttaa Tampereen kaupunkia myös Suomen perustuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä sekä asiakkaiden perusoikeuksien rajoittamisesta, sillä lääkärin päätöksellä tehdyn rajoitustoimenpiteen tarpeellisuutta, vaikutuksia ja kestoa ei ole riittävässä määrin arvioitu.

Lisäksi aluehallintovirasto kiinnittää Särkänkodin toiminnasta vastaavien huomiota siihen, että sosiaalihuollon omavalvontaa tulee toteuttaa säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla toiminnan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että asiakastietojen asianmukaista kirjaamista varten yksikön johtajan tulee varmistaa, että kaikilla hoitotyötä tekevillä henkilöillä tulee olla asianmukaiset tunnukset tietojärjestelmiin. Samoin Särkänkodin lääkehoito tulee olla järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuskäynti tehtiin epäkohtailmoitusten perusteella

Aluehallintovirasto teki saapuneiden epäkohtailmoitusten vuoksi kesällä ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Särkänkotiin Orivedelle.

Tarkastuskäynnillä 14. heinäkuuta aluehallintovirasto havaitsi yksikössä vakavia puutteita toiminnan järjestämisessä.

Lue lisää: Aluehallintovirasto havaitsi Särkänkodin toiminnassa vakavia puutteita – henkilöstöpula kärjistyi lomakauden myötä

Puutteet liittyivät asioihin, jotka aluehallintovirasto on nyt määrännyt korjattavaksi eli muun muassa henkilöstön määrään ja rakenteeseen, lääkeluvallisten työntekijöiden puuttumiseen työvuoroista, toimintayksikön johtamiseen ja esimiestyöhön, lääkehoidon käytäntöihin ja lääkkeiden säilyttämiseen sekä omavalvonnan toteutumiseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Särkänkodin valvontaa ja seuraa tilannetta Tampereen kaupungin toimittamien tietojen ja selvitysten perusteella.

Leave a Comment