Vakuutusehtoihin perehtymällä ja varovaisella toiminnalla voi välttyä monelta ikävältä yllätykseltä – lue tästä asiantuntijan vinkit kotivakuutuksen valintaan

Sopivan kotivakuutuksen valinta vaatii aikaa ja vaivannäköä, mutta ajantasainen ja omiin tarpeisiin sopiva vakuutuspaketti antaa parhaan turvan vahingon sattuessa. Vakuutusasiantuntija Hanna Salo kertoo vinkit kotivakuutuksen valintaan.
Vahingoilta ei voi aina välttyä, mutta ajantasainen kotivakuutus tuo turvaa yllättäviin tilanteisiin.

Kotivakuutuksen ajantasaisuus on hyvä tarkistaa aika ajoin, mutta vähintään jokaisen muuton yhteydessä. Vakuutuksen päivitys voi olla tarpeen myös elämäntilanteen muuttuessa ja silloin, kun omaisuuden arvo kasvaa huomattavasti.

Kysyimme vinkkejä kotivakuutuksen valintaan vakuutusasiantuntija Hanna Salolta, joka neuvoo työkseen kuluttajia ja yrittäjiä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finessä. Fine on palveluntarjoajista riippumaton organisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen maksutta neuvontaa ja riidanratkaisupalveluja vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa.

Finen sivuilla on julkaistu myös erilaisia oppaita vakuutusasioista. Tarkat vakuutusehdot vaihtelevat yhtiöittäin, joten Hanna Salo vastaa kysymyksiin yleisellä tasolla.

Minkä laajuisia kotivakuutuksia on tarjolla?

– Kotivakuutuksen laajuus on nykypäivänä aika hyvin valittavissa, eli asiakas saa itse valita, minkälaisia vahinkotapahtumia vakuutuksesta korvataan. Vakuutuksissa on turvia erilaisten vahinkotapahtumien varalta, ja niitä voi haluamansa mukaan valita tai jättää pois.

– Kaikkein suppeimmat vakuutukset korvaavat tavallisesti ainoastaan palo- ja myrskyvahingot, perustason vakuutuksissa on lueteltu tietyt korvattavat vahinkotapahtumat, kuten palo-, myrsky, varkaus-, murto- ja vuotovahingot. Laajat vakuutukset korvaavat myös äkillisten ja ennalta arvaamattomien tapahtumien aiheuttamat vahingot.

– Kotivakuutuspakettiin kuuluvat yleensä myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset, joiden hinta ei yleensä ole suuri koko vakuutuspakettiin nähden. Vastuuvakuutus korvaa sellaisia muiden omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvelvollinen. Tahallaan aiheutettuja vahinkoja korvataan tavallisesti ainoastaan alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla. Oikeusturvavakuutus puolestaan korvaa tiettyjä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Mitä kotivakuutus ei kata?

– Vakuutusehdoissa on aina rajoitusehtoja, joissa kerrotaan, millaisia tapahtumia vakuutuksesta ei korvata. Kotivakuutuksesta ei korvata vähitellen aiheutuvia tai kulumisen aiheuttamia vahinkoja. Myös katoaminen ja unohtaminen on tavallinen rajoitusehto, eli niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Myöskään lemmikkien aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

– Ihan tavallinen rajoitusehto ovat myös rakennus- ja asennusvirheet. Se voi olla monelle vähän yllättävää. Näissä on omat vastuukuvionsa, ja asennusliike tai rakennuttaja on vastuussa tekemästään työstä tiettyjen aikarajojen mukaisesti.

Miten syntynyt vahinko korvataan kotivakuutuksesta?

– Pääsääntöisesti vahinko korvataan joko korjaamalla tai hankkimalla uutta vastaavaa omaisuutta tilalle. Korjaaminen on ensisijainen vaihtoehto, mutta se ei tietenkään ole aina mahdollista, jos on vaikka tapahtunut varkaus, tai esine on tuhoutunut kokonaan. Vakuutusyhtiön kanssa voi myös usein sopia korvauksen saamisesta rahana.

– Korvausten määrään vaikuttavat eniten omavastuun ja ikävähennysten määrät, sillä ne vähennetään korvaussummasta. Ikävähennysten tarkka määrä selviää vakuutusehdoista.

 Mitä kannattaa huomioida, kun valitsee sopivaa kotivakuutusta?

– Kannattaa tutustua vakuutusyhtiöiden materiaaleihin, tuote-esitteisiin ja vakuutusehtoihin. Niistä saa hyvän käsityksen siitä, mitä vakuutus sisältää ja minkälaisia asioita se korvaa. On tärkeää miettiä, minkälaisten vahinkojen varalta ottaa vakuutuksen. Myös omavastuun osuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäksi on syytä tarkistaa, että on ilmoittanut kaikki tiedot oikein.

– Hyvä perusneuvo on kysyä tarjousta ainakin muutamasta eri vakuutusyhtiöstä. Monet yhtiöt tarjoavat myös erilaisia keskittämisetuja, jolloin vakuutusmaksuista voi saada alennusta, jos keskittää useampia vakuutuksia samaan paikkaan. Alennuksia voi olla tarjolla myös jonkin liiton jäsenyyden kautta tai nuorille, eli lähinnä alle 30-vuotiaille vakuutuksenottajille.

Milloin kotivakuutus on syytä päivittää?

– Vakuutussopimus pitää uusia aina kun muuttaa uuteen asuntoon, ja se kannattaa päivittää myös silloin, jos hankkii uutta arvokasta omaisuutta tai tekee isompaa remonttia tai peruskorjausta. Vakuutuksen ajantasaisuus on hyvä tarkistaa muutaman vuoden välein.

Miten kotona tapahtuvien vahinkojen todennäköisyyttä voi pienentää omalla toiminnallaan?

– Vahinkoja voi välttää ihan normaalilla huolellisuudella, varovaisuudella ja järkevällä toiminnalla. Vakuutusehtojen suojeluohjeet ovat konkreettisia toimintaohjeita, joita noudattamalla vahinkoja voi välttää ja torjua. Maksettavan korvauksen määrää voidaan alentaa, jos ohjeiden laiminlyönnin katsotaan vaikuttaneen vahingon syntymiseen.

HETA YLITIE

Leave a Comment