Valmennus vie sujuvammin perhevapaalta työelämään

Maksuttomat perhevapaalta työelämään -valmennukset tulevat tarjolle perhevapaata viettäneille valtakunnallisesti. Pirkanmaan alueen valmennukset järjestetään Tampereella.

Valmennukset alkavat elo-syyskuun taitteessa. Valmennusten tarkoituksena on tukea perhevapaalaisten siirtymistä lähemmäs työelämää ja kohentaa heidän työelämävalmiuksiaan.

Perhevapaalta työelämään siirtyminen on monelle elämän merkittävä murroskohta. Perheen ja työn yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa perhevapaalaisille monenlaisista eri tekijöistä johtuvaa epävarmuutta.

– Moni miettii, onko oma osaaminen ajan tasalla tai onko hallussa ylipäätään nykytyössä kaivattua tietotaitoa. Jokaisella on osaamista, mutta sen tiedostaminen ja sanallistaminen voi olla haastavaa. Toisilla taas voi tuntua, että vaikka intoa on, ei seuraava askel perhevapailta työelämää kohti ole selvä, hankkeen projektikoordinaattori Mikko Moilanen kertoo.

Perhevapaalla olevat henkilöt määritellään työvoiman ulkopuolella oleviksi, eivätkä he siten kuulu työllisyyttä edistävien palveluiden piiriin.

– Perhevapaalaiset ovat valtava voimavara, mutta he jäävät järjestelmässä sote- ja työllisyyspalveluiden väliinputoajiksi. Haluamme ottaa heistä koppia ja tarjota apua vanhemmille sekä viestiä, että perhevapaalaisista välitetään, projektisuunnittelija Tomi Majuri toteaa.

Valmennukset on tarkoitettu kaikille perhevapaalaisille, eikä niihin osallistuminen velvoita mihinkään tai vaikuta henkilön saamiin tukiin. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ely-keskuksen koordinoima hanke on jatkoa vuosina 2019–2020 toimineelle Perhevapaalta työhön -hankkeelle. Tuolloin 91 prosenttia valmennuksen läpikäyneistä vanhemmista ilmoitti saaneensa apua työhön palaamiseen liittyvien epävarmuustekijöiden käsittelyssä.

Tietoa valmennuksista on saatavilla verkossa osoitteessa www.perhevapaaltatyoelamaan.fi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?