50 vuotta sitten: Lapsia testattiin Orivedellä: ANEEMISIA LÖYDETTIIN VAIN HYVIN VÄHÄN

Ravintohaastattelu meneillään. Oik. tenttaaja fil.yo Leena Arpiainen, vas. tutkittava Marja-Liisa Tammilehto ja hänen äitinsä rouva Helmi Tammilehto.

Kolme päivää kestänyt lasten ravintotutkimus päättyi eilen Orivedellä. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastanklinikassa toimiva Terveen Lapsen tutkijain ryhmä ja Helsingin yliopiston ravintokemian ryhmä ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton avustamana järjestäneet lasten ravintotutkimuksen eri puolilla maata kesinä 1970–1971. Orivedellä tutkimus oli 28.6.–30.6.-71.

Tutkimukseen kutsuttiin satunnaisotantaa käyttäen vuosina -58, -62, ja -66 syntyneitä lapsia. Päivittäin tutkittiin n. 30 lasta. Osanotto oli Orivedellä hyvä, melkein kaikki kutsutut lapset saapuivat. Ilahduttavaa oli, että joukosta löytyi vain vähän aneemisia.

Tutkimuksissa lapsi käy läpi täydellisen lääkärintarkastuksen, hampaat tarkistetaan, suoritetaan 15 erilaista mittausta, otetaan veri- ja virtsakokeet sekä suoritetaan ravintohaastattelu. Verestä tutkitaan hemoglobiini ja senkka, seerumi otetaan talteen ja lähetetään Helsinkiin tarkempia tutkimuksia varten.

Orivedeltä tutkimus jatkaa Hauholla. Ennen Orivettä oli tutkittu tänä kesänä Nurmijärven, Elimäen ja Juvan lapsia. Tutkimusryhmään kuuluu yhteensä 11 henkilöä. Ryhmän johtajina toimivat lääk.lis. Eero Palolampi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalta ja dosentti, maat.metst.tri Antti Ahlström Helsingin yliopiston ravintokemian laitokselta. Tulosten yksityiskohtainen analysointi kestänee noin vuoden. Tutkimustuloksista kunkin lapsen kohdalla annettiin tietoja myös välittömästi tutkimuspaikalla.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten ravinnonkäyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, ruokaan ja ruokailuun liittyviä seikkoja sekä terveyden tilaa, kasvua ja kehitystä. Huomiota kiinnitetään myös alueellisiin ruokaeroavaisuuksiin Suomessa. Tutkimus tehdään samoilla paikkakunnilla kuin 1950-luvulla suoritettiin Terve Lapsi-tutkimus. Tutkimuksen toivotaan antavan tähänastista tarkemman kuvan lasten ravinnon ja terveydentilan välisistä suhteista. Suuntaviivoja tulevalle tutkimukselle varhaislapsuuden ravinnon vaikutuksista aikuisiän terveydentilaan toivotaan myös saatavan.

Verikoetta Merja Järvisestä ottavat lääk-lis. Eero Palomäki (oik.) ja lääk.kand. Jussi Helin (vas.).

Juttu on julkaistu Oriveden Sanomissa 1.7.1971. Se julkaistaan uudestaan juuri sellaisena kuin se on 50 vuotta sitten lehdessä ollut.

Leave a Comment