On tärkeää turvata jokaisen oppilaan tulevaisuus ja tukea heitä eri tavoin – kaikki ansaitsevat yhtä suuret mahdollisuudet menestyä elämässä

Koulussamme on käynnissä Erasmus+ Hello Teenager! -kansainvälisyyshanke, jonka perustana on nuorten vaikuttaminen, osaaminen, hyvinvointi, kansainvälisyys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Tavoitteenamme on lisätä kouluviihtyvyyttä ja nuorten osallisuutta kouluarjessa. Huomioitavaa on myös kansainvälisyystyöskentely, jossa nuoret pääsevät tutustumaan eri maihin ja kulttuureihin.

Nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi oppilaat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet erilaisia pieniä aktiviteettejä kouluarkeen, esimerkiksi taukojumppia oppituntien väliin oppilaiden keskittymisen ja jaksamisen tueksi, sillä oppilaat tarvitsevat liikuntaa terveyden kannalta. Talvella järjestetään luokkienväliset välituntiturnajaiset, joiden avulla yritetään lisätä luokkahenkeä ja yhteistyötaitoa.

Meistä nuorista olisi tärkeää turvata jokaisen oppilaan tulevaisuus ja tukea heitä eri tavoin, koska kaikki ansaitsevat yhtä suuret mahdollisuudet edistyä ja menestyä elämässä.  Koulun sisällä tämä on näkynyt muun muassa erilaisissa hanketapaamisissa, joiden tarkoitus on lisätä oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja osaamista arjessa.

Kestävän tulevaisuuden kehittämiseksi olemme käyneet läpi kierrättämistä, tuotteiden elinkaarta ja niiden valmistuksen eettisyyttä. Tuotteiden tulisi olla kestävästi tuotettuja ja kotimaisia, jotta ne tukisivat Suomen työllisyyttä. Suomessa on paljon metsä- ja metalliteollisuutta, jota kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti kestävän Suomen rakentamiseen.

Olemme yhteiskoulussa muun muassa lisänneet pullonpalautuksen, josta panttirahat menevät oppilaskunnan hallitukselle ja sitä kautta koulun parantamisen edistykseen.

Kansainvälisyydellä halutaan lisätä oppilaiden globaalia tietämystä, erilaisiin kulttuureihin perehtymistä ja mahdollistaa oppilaiden välistä kanssakäymistä muiden hankekoulujen kanssa eri puolilta Eurooppaa. Osa oppilaista on ollut mukana Teams-puheluissa ulkomaille, joissa he ovat saaneet keskustella ja tutustua uusiin ihmisiin turvallisesti.

Nuorten osallisuus koulussamme näkyy eri tavoin, esimerkiksi käytävillä on paljon oppilaiden tekemää taidetta. Oppilaat auttavat myös opettajia suunnittelemaan seuraavaa lukuvuotta ja erilaisia tapahtumia. He suunnittelevat myös uusia parannuksia, joista mainittava on Lounge-tila koulun aulaan, jossa voi esimerkiksi odottaa taksia.

Osa oppilaista on mukana pienissä eri teemaissa suunnitteluryhmissä, jotka ovat: kouluviihtyvyys, hyvinvointiagentit, ympäristöraati, hyvinvoinnin edistäminen, lisää liikettä kouluun ja yhteydenpito ulkomaille.

Kouluvuoden alussa kaikille koulun oppilaille esiteltiin Hello Teenager!-hanke, jossa kerrottiin tarkemmin hankkeesta. Jokainen halukas sai ilmoittautua ja osallistua mukaan hankkeeseen.

Aava, hyvinvointiagentti

Teksti on kirjoitettu Oriveden yhteiskoulun ja lukion Hello Teenager! -hankkeessa.

Leave a Comment