Ikäihmisten palvelut tarvitsevat uusia tuulia

Orivesiläisistä oli vuoden 2020 lopussa 30 % yli 65-vuotiaita. Väestöennusteen mukaan ikääntyneiden osuus tulee kasvamaan 15 vuodessa lähes 40 prosenttiin. Tämä tarkoittaa kasvavaa palveluiden tarvetta.

Kaupunki onkin ripeästi uudistamassa ikääntyneiden hoivayksiköitä. Särkänkoti valmistui kesällä 2016. Tähtiniemikoti korvataan Artun Palveluasunnot Oy:n rakennuttamalla uudella yksiköllä ja uusi välimuodon asumista tarjoava yksikkö valmistuu Kaupintie 4:ään. Näiden on arvioitu valmistuvan vuoden 2022 syksyllä.

Keskusta teki viime syksynä aloitteen geriatrin palvelujen saamiseksi Orivedelle. Hanke etenikin ja palvelua on nyt ostettu Pihlajalinnalta. Erikoislääkäri toimii terveyskeskuksen lääkäreiden tukena asumisyksiköissä asuvien ikääntyneiden hoidossa. Jatkossa myös kotihoidossa olevien ikääntyvien on saatava geriatrin palveluja Orivedeltä, nyt niitä pitää hakea Tampereelta.

Ovatko ikääntyneiden asiat hyvin Orivedellä? Käsittääkseni pääosin hyvin. Korviini on kantautunut myös huolestuttavia viestejä. Moni erittäin huonokuntoinen tai muistisairas vanhus asuu yksin omassa kodissaan, vaikka haluaisi ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Valitettavasti aina palveluyksikössäkään ei saa hyvää hoivaa. Haasteena niin Tampereen kaupungin kuin yksityisten yksiköissä voivat olla hoitohenkilöstön riittämättömyys, henkilökunnan vaihtuvuus tai johtamisen ongelmat.

Haasteena Orivedellä on, että palautteen ja kehitysehdotusten kerääminen asukkailta tai heidän omaisiltaan on Tampereen kaupungin yksinoikeus. Kuntapäättäjän haasteena on tiedon saaminen todellisesta tilanteesta, jotta voidaan etsiä ratkaisuja ongelmiin. Orivedelle on varattu vain maksajan rooli, näin ei voi olla jatkossa. Tampereen virkamiehen puhelimessa esittämä toteamus, ettei hän tunne Oriveden tilannetta, ei ole omaista tyydyttävä vastaus.

Pari vuosikymmentä valmisteltu soteuudistus on jo toteutumisen kynnyksellä. Orivedelle soten toteutuminen on positiivinen asia, sillä isot sosiaali- ja terveydenhoidon menot heikentävät kaupungin menojen ennustettavuutta. Tämän sektorin budjettiylitykset ovat voineet olla useita miljoonia euroja. Uudistus tulee siten vakauttamaan kaupunkimme taloutta. Uudistuksen edetessä on varmistettava palvelujen säilyminen Orivedellä. Ikäihmisten palvelut tulee jatkossa saada nykyistä paremmin yhden luukun periaatteella.

Koronan jälkeinen uusi aika tulee korostamaan yhteisöllisyyttä. Kaupungin on oltava mukana tukemassa ikääntyneiden tarvetta sosiaalisiin suhteisiin ja mielekkääseen tekemiseen kunkin omien voimien mukaisesti. Kaupungin tulee lisätä yhteistyötä seurakunnan ja eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseksi sekä ilon ja merkityksen tuomiseksi jokaiselle.

Marjo Mäkinen-Aakula

kuntavaaliehdokas

Keskusta

Leave a Comment