Viisi kysymystä: Oriveden vasemmistoliitto käyttäisi rahaa ennalta ehkäisevän työn vahvistamiseen ja hyödyntäisi asukkaiden houkuttelussa paikkakunnalle alueen luontokohteita

Oriveden vasemmistoliiton mukaan Oriveden vetovoimatekijöitä ovat luonto ja laajat vesistöalueet. Valtuustoryhmä on tehnyt myös valtuustoaloitteen luontopalvelujen ja -matkailun laajemmasta hyödyntämisestä. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden Sanomat on lähettänyt kaikille Orivedellä ja Juupajoella kuntavaaleihin ehdokkaita asettaneille puolueille viisi kysymystä, joihin vastauksia on pyydetty puolueen näkökulmasta.

Kysymykset lähetettiin sähköpostitse ensisijaisesti paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Kaikille puolueille esitettiin samat kysymykset. Osa kysymyksistä on kuntalaisten ehdottamia.

Oriveden vasemmistoliitosta kysymyksiin vastasi puolueen puolesta valtuustoryhmän puheenjohtaja Reijo Kahelin.

1. Miten houkutellaan asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja Orivedelle?

Perustaltaan kyse on kaupunkiorganisaation ja kaupungissa toimivien yhteisöjen toimintakulttuurin uudistamisesta positiiviseksi.

Suurten jopa yli 10 hehtaarin yritystonttien järjestäminen esimerkiksi ysitien varteen on kannatettavaa. Uusien yritysten ja työpaikkojen houkuttelussa pitää tuntosarvien olla koko ajan ulkona. Emme voi turvautua vain Business Tampereen toimintaan. Maanhankintaa yritysalueiksi sinänsä tarvitaan, mutta koko kaupungin alue on nähtävä elinkeinotoiminnan alueena.

Elinvoimaohjelmassa hyväksytty tavoite Orivedestä yrittäjyyden ykköskunta Pirkanmaalla on mahdollinen. Yhteistyö nykyisten ja potentiaalisten uusien yrittäjien kanssa sekä koko kaupunkiorganisaation joustavasti palveleva toiminta on parasta ja halpaa niin yritysten, työpaikkojen kuin asukkaidenkin houkuttelua.

Asukkaiden houkuttelussa keskeisin asia on hyvien palvelujen turvaaminen ja niiden markkinointi. Vuokra-asuntoja tarvitaan esimerkiksi kaupungista tontin ostaneille rakentajille. Kaavoituksessa on haettava erilaisia vaihtoehtoja tonttikoon osalta. Uudenlaisella omakotitalojen asuinalueella on tutkittava mahdollisuudet rakentaa alueen asukkaita yhdessä palvelevia ratkaisuja, esimerkiksi yhteinen leivintupa, grillikatos, pysäköintialue, lentopallokenttä tai muu liikunta-alue.

Oriveden keskusta-alueen viihtyisyyden lisääminen vaikuttaa vetovoimaisuuteen.  Samoin luonto ja meidän laajat vesistöalueet. Vasemmiston valtuustoryhmähän teki aloitteen luontopalvelujen ja -matkailun laajemmasta hyödyntämisestä.

Asuminen on mahdollistettava koko kaupungin alueella. Selvitettäisiinkö energiaomavaraisen asuntoalueen rakentamisen mahdollisuus? Näilläkin on suuri merkitys asukkaiden houkuttelussa.

Miten olisivatkaan kaupungin itsensä yhdessä maanomistajien ja yrittäjien kanssa toteuttamat loma-asuntomessut, kunhan rantaosayleiskaava saadaan voimaan? Oriveden maaseutumaisuutta kannattaa korostaa kaikessa markkinoinnissa.

2. Soten siirtyessä maakuntaan, kunnan keskeisin tehtävä on hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen. Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä huomioon otettavia asioita hyvinvoinnin edistämisessä pienessä kunnassa?

Soten siirtyessä maakuntaan tarvitaan voimakasta edunvalvontaa sote-henkilöstön riittävyyden ja heidän jaksamisensa turvaamiseksi tavoitteena säilyttää hyvät lähipalvelut koko kaupungin alueella. On myös kiinnitettävä huomiota asialliseen työnjohtoon.

Kaupungin omissa toiminnoissa hyvinvoinnin edistämisessä ovat hyvät koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut keskeisessä asemassa. Hyvinvointia luodaan myös ympäristöön ja maankäyttöön kuuluvalla toiminnalla.

3. Pessimistinen Puolanka on jo käsite. Ehdota keinoja, jolla Optimistinen Orivesi saadaan yhtä suureen tietoisuuteen.

Toimintakulttuurimme uudistaminen ”ei ennenkään ole noin tehty” -ajattelusta avoimeen, pohtivaan ja uutta luovaan toimintatapaan on peruslähtökohta. Tosiasioiden pohjalta tapahtuva markkinointityö luo tunnettuisuutta kokonaisuudessaan. Kaupungin markkinointiin on panostettava rahaa. Markkinoinnissa on tehtävä työtä kaiken täällä tapahtuvan toiminnan tunnetuksi teossa.

Kaupunkiorganisaatio voi itse tehdä mutta ennen kaikkea mahdollistaa kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä tekemää tulevaisuuden uskoa ja mahdollisuuksia tukevaa työtä. Meillä on mahdollisuuksia vaikka mihin!

4. Puolueesi valtuustoryhmä saa käyttöönsä 100 000 euroa, jonka se saa käyttää haluamaansa asiaan Orivedellä. Miten sen käyttäisitte?

Annetun 100 000 euron käyttökohteita ovat lisäohjauksen ja lisävoimavarojen kohdentaminen ennalta ehkäisevään työhön muun muassa koulukiusaamisen poistamiseksi, vanhusten hoidon lisähenkilöstö ja lasten kielikylpyjen käynnistäminen varhaiskasvatuksesta alkaen. Kaiken kaikkiaan kyse on voimavaroista ja henkilöstön koulutuksen järjestämisestä puuttua ongelmatilanteisiin ennakoiden ja oikea-aikaisesti.

Muihinkin toimintoihin tarvitaan lisärahoitusta. Jos vielä on jotain käytettävissä, suuntaamme sen kirjasto- ja kulttuuripalveluihin sekä kansalaisopiston tuntimäärän kasvattamiseen.

5. Puolueesi kuntavaalislogan on Tehdään Orivedelle tulevaisuus. Kerro, mitä slogan konkreettisesti tarkoittaa Oriveden kannalta.

Tulevaisuutta tehdään kaikilla edellä esitetyillä toimenpiteillä. Orivettä on vietävä kohti tulevaisuutta eikä palattava takaisin menneisiin aikoihin.

Tulevaisuus on ennen kaikkea rohkeutta toimia uudella tavalla ja itseensä luottaen. On oltava valmiutta panostaa erilaisiin toimintoihin myös taloudellisesti, vaikka se juuri nyt aiheuttaisi lisääntyviä kustannuksia kaupungille.

Oriveden tulevaisuutta on esimerkiksi hyvän lukio- ja ammatillisen koulutuksen toteuttaminen. Lukion erikoislinjat ja niiden valtakunnallinen markkinointi luo varmuutta koulutuksen säilymiseen täällä. Sitä voidaan turvata myös vaikkapa kansainvälisellä toiminnalla. Mitä teemmekään jatketun oppivelvollisuusiän toteuttamisessa? Voitaisiinko meillä toteuttaa yliopistoihin valmentavaa koulutusta osana lukio-opetusta?

Oriveden tulevaisuutta on hyödyntää kaupunkilaisten moninaisia ideoita ottamalla ne positiivisesti vastaan ja selvittämällä niiden toteuttamismahdollisuudet. Niillä toimilla on mahdollisuus luoda sitä paljon puhuttua elinvoimaa sekä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä.

Leave a Comment