Hyvinvointia koronan aikaan – Juupajoella huoli etenkin nuorista ja ikäihmisistä

Uusi päiväkodin johtaja Merja Yläjärvi esitteli kesän aikana tehdyn piharemontin tuloksia. Johtajan palkkaaminen Korkeakosken päiväkodille nosti hyvinvointiraportin mukaan varhaiskasvatuksen laatua Juupajoella. Arkistokuva: Anne Kotipuro.

– Koko vuosi oli merkittävää muutosta, ei muuta ollutkaan. Palvelut toteutuivat eri lailla kuin oli suunniteltu, mutta ei välttämättä huonommin, kiteytti perusturvajohtaja Anne Tuovila vuosittaisen hyvinvointiraportin napakan esittelyn valtuustolle.

Korona iski päälle maaliskuussa vauhdilla ja muutokset palveluihin jouduttiin tekemään kovan paineen alla ja harjoittelematta. Siihen nähden Tuovila kuvailee Juupajoen selvinneen tilanteesta vähintään kohtuullisesti.

– Koulut ottivat valtavan digiharppauksen, samoin oppilashuollon palvelut. Kirjasto, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä nuorisotilat suljettiin kevääksi. Terveyspalveluja jouduttiin muokkaamaan ja kiireetöntä hoitoa siirtämään koronapandemian takia. Nuorisotilatoiminta siirtyi nettiin, kulttuuria ja liikuntaa tarjottiin livestriimien kautta. Into tarjota kuntalaisille palveluita uusien kanavien kautta oli ilahduttavaa, Tuovila kiitteli juupajokelaisia.

Soittokierros ikäihmisille keräsi kiitosta ja huomiota

Palvelujen leikkaukset puraisivat Tuovilan mukaan ikäihmisiä valitettavan paljon. Yksi hyvinvointisuunnitelman keskeisimmistä tavoitteista, yksinäisyyden lieventäminen ikäihmisten keskuudessa ei siis mitenkään voinut toteutua koronaoloissa.

Keväällä kunta toteutti kuitenkin laajan soittokampanjan ja lähes kaikki yli 70-vuotiaat omassa kodissa asuvat kuntalaiset tavoitettiin, jotta saataisiin tietoa, miten kotona jaksetaan ja millaista apua kenties tarvitaan. Tästä tuli paljon kiitosta.

Asukasluvun lasku jatkui lievänä, kuten niin monessa pikkukunnassa, mutta Tuovila nosti esiin, ettei Juupajoki suinkaan ole Pirkanmaan ikääntynein kunta. Yli 65-vuotiaita on noin kolmannes, alle 18-vuotiaita 17,5 prosenttia ja työikäisiä tasan puolet asukkaista.

Erinomainen lähimatkailukesä toi vilskettä Juupajoelle

– Positiivisena asiana voidaan kirjata, että Juupajoki sai hirmuisesti näkyvyyttä viime kesänä ja matkailun kannalta kesä oli aivan erinomainen!

Suuri osa lapsista jäi keväällä kotihoitoon. Elokuussa aloitti uusi päiväkodin johtaja Merja Yläjärvi. Tämä vapautti varhaiskasvatuksen opettajan keskittymään lapsiryhmän opetus- ja kasvatustyöhön täyspäiväisesti. Lisäksi se kohensi päivähoidon laatua, kun saatiin käyttöön uusi asiakashallintajärjestelmä ja työvuorojen suunnitteluohjelma sekä tuki henkilöstön työhyvinvointia.

Kouluissa digiloikka oli äkkinäinen ja vaati suuria ponnisteluja niin henkilöstöltä, lapsilta kuin huoltajiltakin. Haittoja nähtiin Juupajoellakin: koululaisia oli vaikea motivoida ja joskus jopa tavoittaa. Käyttäytymisen lieveilmiöt näkyivät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja ilkivaltana.

Vanhemmilta kouluarvosana 8,3 etäopetukselle -ja -kouluruokailulle

Kokonaisuutena ottaen etäopetusjakso kuitenkin onnistui melko hyvin. Huoltajat olivat heille tehdyn kyselyn mukaan tyytyväisiä etäopintojen toteutukseen, samoin kouluruokailun järjestelyihin poikkeusoloissa. Vastausten keskiarvoksi tuli peräti kouluarvosana 8,3.

Juupajokikin sai hankerahoitusta koronan vaikutusten tasoittamiseksi ja pystyi palkkaamaan varhaiskasvatukseen hanketyöntekijän, jonka osaaminen liittyy tunne- ja vuorovaikutusasioihin ja niiden tukemiseen. Kouluilla tätä erityisavustusta käytettiin hankkimalla yläkoululaisille elämäntaitovalmennusta ja lisäämällä läksytukea yläkoulussa.

Työllisyyttä korona heikensi vähemmän kuin pelättiin, eikä lomautuksiakaan tullut suuressa määrin. Myös nuoret pystyttiin työllistämään kesällä.

Sähköiset palvelut lisäävät saavutettavuutta, mutta myös eriarvoisuutta

Johtopäätöksissä hyvinvointityöryhmä muistuttaa, että sähköiset palvelut lisäävät joko saavutettavuutta tai eriarvoisuutta tilanteesta riippuen.

– Eniten huolettaa ikäihmisten hyvinvointi tässä tilanteessa: miten luottamus palautetaan, että he taas uskaltavat lähteä kuntosalille tai kirjastoon. Samoin nuoret tarvitsevat edelleen vahvasti aikuisten läsnäoloa, Tuovila muistutti.

Hyvinvointiraportti, joka löytyy myös kunnan nettisivuilta, luettelee konkreettiset toimet eri painopistealueilla, joita on Juupajoella listattu kaikkiaan viisi.

Yhteenvetona Tuovila totesi, että monet tavoitteet saavutettiin, vaikka eri tavalla kuin alun perin oli suunniteltu.

– Korona on näyttänyt, että hyvän sään aikana kannattaa panostaa sellaisten asioiden kuntoon laittamiseen, joihin ei huonon sään aikana ole enää mahdollisuutta, Tuovila tiivisti koronavuoden opetukset.

 

Hyvinvoinnin painopisteet Juupajoella

  • Kuntalaisten osallisuuden kehittäminen
  • Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
  • Terveyden edistäminen työikäisillä
  • Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen.

Leave a Comment