Kymäläisen ilmastoposeerausta

Sami Kymäläinen kirjoitti 12.5.2021 Oriveden Sanomissa ilmasto- ja ympäristötoimista. Ihmetytti kirjoituksen luonnonsuojelun kannalta epäluuloja lietsova ja kielteinen sävy. Jos ilmasto- ja ympäristötoimiin Orivedellä jotain satsataan, se on Kymäläisen mielestä pois kaikista muista tärkeistä kohteista.

Mutta kun tutustuu perussuomalaisten kuntavaaliohjelmaan, asian ymmärtää: ”Epärealistiselle ilmastopolitiikalle ja ideologiselle vouhottamiselle pannaan loppu. Maahanmuuton, ilmasto- ja sukupuolipolitiikkaan liittyvän ideologisen vouhotuksen sekä yliampuvien rakennusinvestointien kaltaisista turhista ja haitallisista menoista tulee leikata”.

Kymäläinen soveltaa ohjelmaa, siispä Orivedelläkin on ilmastoasioissa ”ideologista vouhotusta”.

Kymäläisen mielestä Orivedellä on ollut innokkuutta lähteä eturintamassa erilaisiin ilmasto- ja ympäristösopimuksiin, joista hän mainitsee kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja hiilineutraalien kuntien HINKU-sopimuksen. Innokkuutta ja eturintamassa olo ei nyt ihan anna todellista kuvaa, pikemminkin Orivesi on toiminut harkitusti ja keskijoukoissa.

KETS:n on liittynyt noin puolet Pirkanmaan kunnista ja koko maassa sen piiriin on 74 prosenttia väestöstä (http://www.energia-tehokkuussopimukset2017-2025.fi/). HINKUun taas kuuluu 73 prosenttia Pirkanmaan kunnista.

Kymäläinen surkuttelee, että päätöksenteossa nuo sopimukset ohjaavat kaupungin hankintoja ja toimia pitkälle tulevaisuuteen. Sopimusten tarkoitushan onkin nimenomaan ohjata energiansäästöön ja hiilineutraaliuteen. Turhien energiakulujen karsiminen kunnassa lisää kannattavuutta ja tulosta ja vähentää samalla ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vastuullinen kunta rakentaa ja vahvistaa samalla omaa myönteistä julkisuuskuvaansa ja näyttäytyy kiinnostavana paikkana ihmisille tai yritykselle. Energiatehokkuus-sopimuksen myötä aukeaa kunnalle mahdollisuus hakea valtion energiatukea. Vuosina 2017-2019 tuista johtuva laskennallinen vuotuinen kustannussäästö on ollut noin 20 000 euroa (alle 10 000 asukkaan kunnat). Toisaalta valtuustohan aina päättää viime kädessä mitä tehdään.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä kaudella 2007 -2016 Oriveden tulos on -16 prosenttia, kun keskiarvo kaikissa Pirkanmaan kunnissa on -33 prosenttia (Pirkanmaan ELY- keskus). Tulosten mukaan ainakaan aiempina vuosina täällä ei paljoa ole panostettu asiaan. HINKU- kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta, joten Orivedellä tekemistä riittää.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. HINKUssa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi.

Niinpä Keskustan valtuustoryhmän aloitetta aurinkovoimaloista käsitellessään Oriveden kaupungin tekninen lautakunta päätyi esittämään, että ensi vuoden talousarvioon varattaisiin määräraha Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon varustamiseksi aurinkoenergiankeruujärjestelmällä.

Perussuomalaisten edustaja lautakunnassa (25.3.2021) näyttää olleen asiasta samaa mieltä. Mutta nyt sitten Kymäläinen poseeraa julkisuudessa aurinkopaneeleiden raivokkaana vastustajana. Hänelle aurinkovoima on vain suomalaisen ihmisen arkea kurjistava menoerä. Kymäläisen kirjoituksen perusteella Oriveden kaupungin ei tulisi osallistua ilmastotalkoisiin eikä tehdä vastuullisia valintoja energian hankinnassa.

Todellisuudessa aurinkosähkö säästää sähkölaskuissa, pitkästä teknisestä käyttöiästä (Suomessa 30 -40 vuotta) johtuen maksaa itsensä takaisin, vaatii minimaalista ylläpitoa ja on ekologinen valinta.

”Ilmastohysterian toteemipaaluina toimivat 300-metriset tuulimyllyt”, toteaa Kymäläinen vaalisivustoilla. Eipä näytä hänelle kelpaavan toinenkaan puhtaan energian tuotantotapa. Nopeasti markkinaosuuttaan lisäävä tuulivoima on jo nyt alentanut sähkönkuluttajien sähkölaskua miljardeilla euroilla, mutta Kymäläiselle se on hysteriaa.

Lopuksi karu tosiasia suhteuttamaan Kymäläisen ilmastoposeerausta: Hiilidioksidipäästöt vuonna 2016 (tonnia/asukas): Ruotsi 4,36, Kiina 7,18, Suomi 8,35 (World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center). Kymäläinen pelaa isojen maiden isoilla luvuilla ja vaikeuksilla kohti yhteistä tavoitetta, hiilineutraaliutta, todistellessaan, ettei Orivedelläkään kannata tehdä mitään.

Olemme kuitenkin saman ilmakehän alla koko maapallon ihmiset ja jotain muuta täytyy tehdä kuin lietsoa tappiomielialaa.

Toivoa on: Maailman suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Kiina asetti ensimmäistä kertaa hiilineutraaliustavoitteen. ”Tämä on iso käänne siinä, voiko ihmiskunta saada rajoitettua ilmastonmuutoksen kestävälle tasolle”, arvioi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä (Tekniikka & Talous 25.9.2020).

Yhdysvallat ilmoitti äskettäin aikomuksestaan puolittaa ilmastopäästönsä vuoteen 2030 mennessä.

Veli-Matti Vanhanen

kuntavaaliehdokas

Keskusta (sit.)

Leave a Comment