Sähkön hinnoittelu

Törmäsin uskomukseen, että tuulivoima alentaisi sähkön siirtokustannuksia. Nehän ovat nousseet reilusti viime aikoina. Joillekin on jäänyt mieleen käsitys, että paikkakunnalla tuotettu sähkö myös jaettaisiin jonkinlaisena bonuksena tuotantopaikkakunnalle. Siis Orivedellä tuotettu tuulisähkö voitaisiin jakaa edullisemmin Orivedelle.

Tämä ehkä tarkoituksellisesti levitetty arvelu on totaalisen väärä. Tuulimylly-yhtiö on vain sähkön tuottaja ja jakelun hoitaa jakeluyhtiö, joka Oriveden tapauksessa on Elenia.

Tämä ulkomaisessa omistuksessa oleva sähkönsiirtoyhtiö ei ole varsinaisesti kuuluisa halvoista siirtohinnoistaan. Tästä voidaan kiittää Energiavirastoa, joka lepsulla toiminnallaan on sallinut korotukset. Korotukset perustuvat  yhtiöiden omiin laskelmiin ja ne on monta kertaa todettu vääriksi.

Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid on vuosittain investoinut verkkoihinsa 200 miljoonaa euroa ja ilmoitti verkkosivuillaan tällä vuosikymmenellä investoivansa sähköverkkoihinsa, muuntoasemiinsa ja muuntajiin kaksi miljardia euroa.

Valtaosa näistä investoinneista johtuu lisääntyneestä tuulivoimatarjonnasta. Nämä kulut veloitetaan paikallisilta verkkoyhtiöiltä ja viime kädessä siis sähkön käyttäjiltä. Näiden sähkölinjojen tieltä hakataan tuhansia hehtaareja metsää, jotta etelän asutuskeskuksiin saadaan siirrettyä ”vihreää” sähköä.

Joku on myös väittänyt, että tuulivoimaloiden aiheuttama kilpailu on laskenut itse sähkön hintaa. On totta, että varsinaisen sähkön hinta ei ole noussut samassa suhteessa siirtomaksujen kanssa.

Pitää kuitenkin muistaa, että tuulitariffit, preemiojärjestelmä ja muut tuet ovat tähän mennessä maksaneet Suomen veronmaksajille yli miljardin ja arvioiden mukaan loppulasku on noin neljä miljardia. Tuethan jatkuvat vuoteen 2030 saakka.

Nämä rahat ovat valtaosin valuneet ulkomaisille pörssiyhtiöille, jotka haluavat maksimaalista tuottoa sijoitukselleen. Katsotaan nyt sitten, kuka viime kädessä maksaa laitosten purkukustannukset.

Joku tuulivoimateollisuuden edunvalvoja oli maininnut nimeni artikkelissaan ja kommentoinut kirjoitteluani tarkoituksellisen virheellisesti, kuten tapana on. Olin kovasti mielissäni hänen tarinastaan. Ilmeisesti olen kuitenkin jonkinsorttinen piikki valtaapitävien persauksissa.

Kiitän syvästi ansiokasta edunvalvojaa tuotoksestaan. Tämä tuo pitkäksi aikaa virtaa kintaisiini, jotta voin edelleen tuoda esille tosiasioita tuulivoimasta. Tarkoitukseni on saada suojaetäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välille. En näe, millä tavalla tuulivoimalat keskustan läheisyydessä parantaisivat  Oriveden vetovoimaa ja lisäisivät asukkaiden viihtyvyyttä.

Olen tukenut rahallisesti muun muassa afrikkalaisten lasten koulunkäyntiä, mutta minusta lukutaito ja asioiden ymmärtäminen on tarpeellista kaikille ihmisille.

Kullervo Erkkilä

kuntavaaliehdokas (kok. sit.)

Leave a Comment