Kohti Vihreää Lippua

Eevi Alarotu
Eevi Alarotu

Tänä talvena Oriveden Yhteiskoulussa on käynnistynyt Vihreä Lippu -toiminta. Vihreä Lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka on maailman laajin kestävän kehityksen ohjelma.

Vihreä Lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijoille. Sen kriteerit täyttävä osallistuja saa Eco-Schools-sertifikaatin ja vihreän lipun salkoon.

Koulussamme toiminta käynnistettiin osana Erasmus+ -kansainvälisyyshanketta. Hankkeessa on monia osa-alueita, joista yksi on kestävä tulevaisuus. Vihreä Lippu -toiminnan aloittamiseksi perustettiin koululle Ympäristöraati, jonka jäsenet vastaavat Vihreä Lippu -toiminnan suunnittelusta.

Ensimmäinen tehtävämme oli valita koulullemme teema. Valinta oli yksimielisesti jätteiden vähentäminen. Kyseinen teema koettiin tärkeäksi, koska koulun piha-alueella ja sisätiloissa roskien näkeminen muualla kuin roska-astioissa, on valitettavasti arkipäivää. Koska kyseessä on myös ensimmäinen Vihreä Lippu –projektimme, ajattelimme teeman olevan myös helposti toteutettavissa. Siihen olisi helppo sisällyttää muita teemoja.

Teeman valitsemisen jälkeen oli tehtävä kartoitus lähtötilanteesta. Teimme koulun henkilökunnalle ja oppilaille kyselyt heidän toimintatavoistaan jätteiden vähentämiseen liittyen. Kyselyssä huolenaiheeksi nousi esimerkiksi jätteiden lajittelu. Monet kyselyyn vastanneet eivät olleet varmoja, osaavatko lajitella jätteet oikein. Myös omat kulutustottumukset mietityttivät monia.

Kyselyn avulla aloitimme yhdessä toimintasuunnitelman luomisen. Etäopetus muutti hieman suunnitelmiamme ja kokoonnuimme Teamsin välityksellä kokoamaan toimintasuunnitelmaa. Hyvällä yhteistyöllä ja sujuvalla työnjaolla olemme nyt saaneet suunnitelman valmiiksi. Projekti ei silti ole vielä valmis: se on vasta alkamassa.

Projektin tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen perustaitoja koulussamme. On tärkeää oppia lajittelemaan jätteitä, vähentämään fossiilisten materiaalien (esimerkiksi muovin) käyttöä ja ruokahävikin määrää sekä tiedostamaan omien tekojen vaikutukset ympäristölle.

Koulussamme on todella monipuolisesti erilaista toimintaa laidasta laitaan, kansainvälisyydestä kestävään kehitykseen. Suosittelen osallistumaan koulun erilaisiin projekteihin. Laajasta valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle jotain kiinnostavaa.

Toiminta on oppijalähtöistä ja siitä saa monipuolisesti erilaisia taitoja, joista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Se on osallistanut minut ja monet muut nuoret vaikuttamaan asioihin koulun arjessa.

Nyt keskustelu siirtyy teille, lukijoille. Millä tavoin sinä voisit omassa arjessasi toimia yhteisen ympäristömme hyväksi?

Eevi Alarotu

Kirjoittaja on mukana hyvinvointiagenttina ja ympäristöraadin jäsenenä yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager! 

Leave a Comment