Kotikoivu tuottaa uudella konseptilla verkkoviestintää ja asukkaiden opaskirjasen

Oriveden kaupungin vuokrataloyhtiö Kotikoivu tehostaa verkkoviestintäänsä ja tuottaa asukkaille myös painetun asumisoppaan. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden kaupungin vuokrataloyhtiö Kotikoivu tuottaa asukkailleen tarkoitettua tietoutta yhteistyössä JS Suomi oy:n kanssa. Päätavoite on kehittää Kotikoivun sähköistä tiedotusta ja asiointipalvelua. Rinnalla syntyy myös painettu käytännön asumisen opas.

Yhteistyösopimuksen mukaan JS Suomi toteuttaa verkkoon Kotikoivun tarvitsemia sähköisiä palveluja ja painetun esitteen kokonaan mainosrahoitteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeesta ei tule kuluja Kotikoivun asukkaille.

Alueen yritykset ovat saaneet viime päivinä asiaan liittyviä tarjouksia ilmoitustilasta Kotikoivun esitteessä ja verkkopalveluissa.

– Tällainen toimintamalli on Kotikoivulle uudenlainen avaus, mutta sama yritys on tehnyt aiemmin esitteeen rakennusvalvonnan puolelle samalla konseptilla. Koska tehtävää sisältöä on paljon, ja meidän voimavaramme ovat hyvin rajalliset, päätimme ottaa yrityksen yhteistyötarjouksen vastaan, asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen kertoo.

Verkon kautta tarjottavat palvelut laajenevat muutenkin vuokrataloyhtiön taholla, ja koronaepidemia on tuonut tähän suuntaan vielä lisää painetta. Asuntojen haku verkossa sekä vuokrasopimusten sähköiset allekirjoittamiset ja irtisanomiset ovat jo tätä päivää.

Jatkossa verkon asukassivut antavat nykyistä laajemmin tietoja asunnosta, vuokrasopimuksesta ja vuokralaskun tilanteesta. Mukaan tulee asumiseen liittyvää yleistä ohjeistusta.

Verkkosivuilla on mahdollista käyttää monipuolisempaa tietoaineistoa kuin perinteisissä painetuissa ohjekirjasissa. Luvassa on liikkuvia valokuvia, videoita ja animaatioita.

– Painettu esite on tarpeen sähköisen aineiston rinnalla, koska kaikki asukkaamme eivät voi tai eivät halua käyttää verkkopalvelujamme. Haluamme palvelle kaikkia asukkaitamme mahdollisimman tasapuolisesti, myös niitä, joilla ei ole tietokonetta käytössään, Naumanen painottaa.

Suunnitteilla olevat laajat peruskorjaushankkeet lisäävät lähivuosina Kotikoivun viestinnän tarvetta. Kun yhtiössä valmistaudutaan vuokratalojen remontteihin yhdessä asukkaiden kanssa, kysyntää on entistä tehokkaammille sähköisen viestinnän keinoille.

Nyt alkanut yhteistöhanke kestänee 2-3 vuotta. Tämän jälkeen arvioidaan, mikä on paras tapa jatkaa erityisesti Kotikoivun verkkopalvelujen kehittämistä ja ylläpitoa.

– Tämä viestintähanke on vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta, kun siirrymme kaikessa toiminnassamme yhä laajemmin sähköisten palvelujen ja tiedonvälityksen suuntaan.

Leave a Comment