Orivesi – Villasukkapääkaupunki

Pidetään koko Suomi asuttuna, siksi myös Orivesi kylineen elinvoimaisena.

”Etätyö antoi maaseutukunnille toivon kipinän”. ”Moni tietotyöläinen on tehnyt koko epidemian ajan etätöitä, myös työnantajat ovat huomanneet, että työnteko sujuu paikasta riippumatta”. (Aamulehti PK 22.2.21).

Vahvistakaamme tätä kehitystä, siihen on nyt mahdollisuus. Myös Orivedellä toivotaan, että korona kääntäisi väestökehityksen suuntaa luonnon ja väljän asumisen puoleen. Sen vuoksi emme saa nyt tehdä lyhytnäköisiä säästötoimenpiteitä, joilla turmelemme nämä vielä heikohkot muuttosignaalit.

Uusien asukkaiden saaminen Orivedelle ja sen kyläalueille edellyttää loma-asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi. Tähän liittyvä konkreettista neuvontaa tuleekin aktivoida ja lisätä Oriveden kaupungin toimesta. Koko kaupungin kehittäminen on yksi Oriveden Keskustan kuntavaalitavoitteista. Tyhjilleen jääneet talot olisi ”kaivettava esiin” joko myyntiin tai vuokrattaviksi. Maalle muuton edistämiseen liittyvät myös nopeat tietoliikenneyhteydet, erityisesti valokaapeliverkot.

Kyläkoulut ovat nyt vaarassa lyhytnäköisen säästöpolitiikan seurauksena. Oriveden Keskustan kanta onkin, että päätös kyläkoulujen kohtalosta pitäisi siirtää seuraavan valtuuston päätettäväksi, jolloin orivesiläiset saisivat ottaa suoraan kantaa tähän kouluasiaan. Toivottavasti myös muut valtuustoryhmät ovat valmiita siirtämään koulupäätöstä ensi syksyyn.

Kaikkien koulujen säilyttäminen, opetuksen ja opinto-ohjauksen kehittäminen ovat tärkeitä erityisesti nyt, kun toiseen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi ensi syksystä alkaen. Uudistuksella on toivottavasti vahvistavaa vaikutusta myös Tredun oppilasmääriin Orivedellä. Oriveden Keskustan vaalitavoitteena on ”antaa nuorille siivet” eli mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua, mutta ”vahvistaa myös juuret” eli luoda mahdollisuus palata kotiseudulleen työskentelemään ja asumaan.

Kaupungin taloudenhoito ei voi perustua pelkästään uusien säästöjen löytämiseen ja palvelujen karsimiseen. On uskallettava ryhtyä luomaan tai tukemaan työpaikkoja tuovia hankkeita, mutta panostettava näiden hankkeiden riskienhallintaan hyvällä johtamisella. On turha luulla, että kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa voitaisiin lisätä vain julistautumalla Villasukkapääkaupungiksi.

On kuitenkin ilahduttavaa, että villasukkabuumi voi nyt hyvin erityisesti tämän lumisen talven siivittämänä ja yleisen neulomis- eli kutomisinnostuksen myötä. Sillä on tiettyä merkitystä Oriveden tunnetuksi tekemiselle ja siten matkailulle. Toivottavasti myös ensi talvi on luminen ja kisat voidaan järjestää terveellisissä olosuhteissa.

Mikäli tätä villasukkabrändiä jatkokehitetään, siihen tulisi jollain tavoin liittää myös Oriveden erinomaiset muut talviurheiluolosuhteet hienoine latuineen ja Hiihtomaineen.

Ennakkoluulottomista ratkaisuista vielä. Oriveden Sanomissa 10.2.2021 nimimerkki VMV piti hyvänä aurinkopaneelialoitettamme, mutta totesi että se ei ole kannattavaa koulurakennuksissa, jotka ovat kesällä kiinni, eikä sähkön verkkoon myyminen kannata.

Ministeri Lintilän mukaan uuden valmisteilla olevan sähkönsiirtolain perusteella on mahdollista perustaa omia siirtoverkkoja, jolloin myös keskustan koulujen katoilta kertyvää aurinkosähköä voisi siirtää esimerkiksi juuri jätteenpuhdistuslaitokselle. Myös uimahallin katto olisi erinomainen aurinkoenergiankeräysalusta, ja tätä energiaa voisi hyödyntää suoraan uimahallin veden lämmittämiseen.

Ristiriitaiset argumentit tuulivoimasta lehtikirjoittelussa ja asiantuntijalausunnoissa hämmentävät. Nyt on Orivedellä syytä odottaa voimassa olevan maakuntakaavan päivitystyön tuloksia. Siinähän muun muassa mietitään uudelleen näiden jättikorkeiden voimaloiden vaikutuksia ja sijaintia. Niiden etäisyys asutuksesta ratkaisee paljon.

Ja vielä energiasta. Orivedelle pitäisi saada järjestettyä biokaasun jakeluasemia.

Asia ei ole varmaan ihan yksinkertainen, koska kaasu pitää tuoda säiliöissä tai konteissa ja varmaan kustannukset ovat yksi ongelma. Biokaasuautojen lisääntyminen on kuitenkin kiinni jakeluverkosta, jäteautomme käyttävät jo polttoaineenaan biokaasua. Olisiko jopa biokaasun tuottaminen Orivedellä mahdollista ja kannattavaa?

Orivedelle pian valittavan uuden elinvoimajohtajan eräänä tehtävänä voisi olla ryhtyä etsimään suunnittelijoita ja toteuttajia tällaiseen hankkeeseen. Voisiko sellaiseen hankkeeseen myös kaupunki liittyä jollain osuudella?

Lopuksi pari Keskustan periaateohjelmasta poimittua lausetta; ”Että uteliaana loisin uutta” tai ”Hyvä idea, mietitään yhdessä lisää”. Tällaista asennetta Suomi ja eritysesti Orivesi tarvitsee.

Tutkitaan, kokeillaan ja pidetään se mikä hyvä on – se on edistyksen lähtökohta.

Jyrki Tuomaala

Oriveden Keskusta

puheenjohtaja

Leave a Comment