Kiveen hakattu?

Kolme vuotta sitten jätetty valtuustoaloite esitti selvityksen tekemistä siitä, onko asemanseudun puutavaraterminaalia mahdollista siirtää jonnekin muualle. Aloitteen tekijät arvioivat, että terminaalin olemassaolo voi haitata merkittävästi asemanseudun kehittämistä.

Terminaalista käytiin tiukkaa keskustelua strategisen yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Nyt aloitteeseen liittyvä valmisteluyhteenveto toteaa, että selvitystä ei ole tarpeen tehdä. Kaupunki on sitoutunut kaavaratkaisuissa terminaalin olemassaoloon. Lisäksi painotetaan terminaalin merkitystä paikalliselle taloudelle ja metsäteollisuudelle.

Puutavaraterminaalin vaikutukset tulevat pian jälleen arvioitaviksi, kun asemanseudun asemakaavan uudistustyö alkaa. Nykyisellään perusoletus on, että terminaali on pysyvä osa asemanseudun maisemaa ja toimintoja.

Onko tilanne kiveen hakattu? Asemanseudun kehittäminen on kaupungin tulevaisuuden tärkeimpiä avaintekijöitä. Jotta tässä onnistutaan, kaikkien osatekijöiden pitää tukea pääsyä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Mitkä ovat terminaalin hyvät ja huonot puolet Oriveden kannalta? Onko muita vaihtoehtoja olemassa? Olemmeko todella pysyvästi sitoutuneet nykytilanteeseen? Jos olemme, onko se etu vai ongelma? Tämä olisi hyvä selvittää ja keskustella kunnolla auki, ennen kuin uuden uljaan asemanseudun suunnittelu todella alkaa.

Leave a Comment