Ely-keskukset selvittävät Ysitien kehittämistä Oriveden ja Jyväskylän välillä

Ely-keskukset selvittävät Ysitien kehittämistarpeita Orivedeltä Jyväskylään suuntautuvalla osuudella. Tien kunto ei vastaa sen palvelutasomääritystä. Kuva: Juha Jäntti

Keski-Suomen ja Pirkanmaan ely-keskukset ovat aloittaneet yhteistyössä toimenpideselvityksen, joka koskee Ysitietä Oriveden ja Jyväskylän väliseltä osuudelta. Tavoitteena on selvittää, miten osuudella on mahdollista parantaa liikenteen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä matka-ajan ennustettavuutta.

Tarkoituksena on myös edistää ympäristön kannalta kestävän liikkumisen muotoja.

Suunnittelujakson pituus on 103 kilometriä. Tästä suurin osa sijoittuu Keski-Suomen elyn alueelle.

Ely-keskusten tiedotteen mukaan valtatie 9 on Suomen merkittävimpiä poikittaisia tieyhteyksiä, joka ulottuu Turusta Venäjän rajalle Niiralaan saakka. Se yhdistää toisiinsa Pirkanmaan ja Keski-Suomen suuret keskukset, Tampereen ja Jyväskylän.

Liikenne- ja viestintäministeriö on määritellyt Ysitien välillä Tampere–Jyväskylä palvelutasoluokkaan 1. Ely-keskusten mukaan tien kunto ei vastaa liikennemäärien eikä palvelutasoluokan edellyttämää tasoa.

Meneillään oleva suunnittelutyö toteuttaa esiselvityksen, joka määrittää valtatien tavoitetilan ja jatkosuunnittelun tarpeet. Suunnittelutarkkuus on tässä vaiheessa yleispiirteinen. Jatkosuunnitteluun valituista vaihtoehdoista laaditaan tarkemmat tiesuunnitelmat ennen toteutusvaihetta.

Toimenpideselvitystä laatii Plaana oy. Työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluvat ely-keskusten ja Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi alueen kuntien sekä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen museon edustajat. Toimenpideselvitys valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Suunnittelun etenemistä on mahdollista seurata Väyläviraston verkkosivuilla. Suunnittelun aikana ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Mielipiteitä, kommentteja tai muuta palautetta on mahdollista antaa missä vaiheessa suunnitteluprosessia tahansa.

Leave a Comment