Valtuusto myönsi lisää rahaa projektityöntekijän palkkaukseen ja vapaa-aikatalon remonttiin

Juupajoen kunnanvaltuusto kokoontui koulukeskuksen liikuntasalissa. Kuva: Juha Jäntti

Juupajoen kunta varaa projektityöntekijän palkkaukseen määrärahan taloussuunnitelmaan vuosille 2022 ja 2023. Kunnanvaltuusto päätti asiasta maanantaina.

Kunta oli jo tehnyt joulukuussa 70 000 euron määrärahalisäyksen kuluvan vuoden talousarvioon projektityöntekijän palkkaamista ja kunnan markkinointikuluja varten. Projektityöntekijä kartoittaa mahdolliset kiinteistöt, joihin kunta voisi saada vakituisia asukkaita. Hän myös neuvoo rakentajia rakentamiseen liittyvissä asioissa, tekee markkinointityötä uusien asukkaiden saamiseksi kuntaan ja kartoittaa nykyisten asukkaiden asumistyytyväisyyttä.

– Tämän tyyppinen työ vaatii enemmän aikaa kuin vain muutamia kuukausia. Vajaan kolmen vuoden projekti ehtii jo todennäköisesti tuottaa tuloksia, jotka voidaan nähdä projektin loppupuolella, kunnanjohtaja Jyri Lammela arvioi.

Jani Jauhiainen (sd.) kysyi rekrytointitilanteesta ja projektityöntekijälle asetetuista pätevyysvaatimuksista. Lammela kertoi, että haku tuotti viisi hakemusta. Haussa etsittiin henkilöä, jolla on erityisesti markkinoinnin ja myynnin osaamista. Hänellä tulee olla myös näkemystä viestinnän välineiden käytöstä.

– Haastatteluryhmä kutsui kaikki hakijat haastatteluun. He saivat esitehtäväksi laatia konseptisuunnitelman, jossa he ottavat kantaa markkinointikanaviin, markkinointi-ilmeeseen, tapahtumiin ja kohderyhmiin. Hakijat esittelivät tuotoksensa, minkä lisäksi teimme myös normaalit haastattelut.

Lammela kertoi, että projektityöntekijän valinta tehdään muutaman päivän sisällä.

Heikki Sikiö (kesk.) puolsi esitystä ja patisti myös kuntalaisia olemaan aktiivisia kuntamarkkinoinnissa. Hän toivoi, että hyviä ideoita tuodaan julki tukemaan projektityöntekijän työtä.

Tarja Karvinen (vas.) oli samoilla linjoilla. Hän tiedusteli, onko projektihenkilöllä mahdollisesti rakennusalan asiantuntemusta.

– Toivon, että kaikki valtuutetut tekevät yhteistyötä projektihenkilön kanssa. Voimme myös vinkata, jos esimerkiksi tiedossa on tyhjiä taloja myytävänä tai vuokrattavana, Karvinen kehotti.

Lammelan mukaan rakennuspuolen osaamisvaatimuksia ei ollut ilmoituksessa mukana. Projektihenkilö saa yleisellä tasolla tietoa tontin hankinnasta ja rakentamisesta. Kun mennään teknisiin yksityiskohtiin, keskustelu ohjataan muille viranhaltijoille.

Kirjaston naapuriin kunnostettavien vapaa-aikatilojen muutostöiden tekijäksi hyväksyttiin Juupajoen Rakennus- ja Pihatyö oy. Hyväksytty urakkatarjous on 72 500 euroa.

Koska talousarvioon sisällytetty 80 000 euron määräraha ei riitä kattamaan kokonaan muita remonttikustannuksia, valtuusto hyväksyi hankkeelle 15 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon.

Valtuusto hyväksyi sopimuksen, jonka mukaan Juupajoen kunta ostaa ympäristönsuojelupalvelut Ruoveden kunnalta.

Juupajoelle osa-aikaiseksi ympäristönsuojelusihteeriksi valittu Taina Bister tuli valituksi myös Ruovedelle kokoaikaiseksi ympäristötarkastajaksi, ja hän on ilmoittanut ottavansa viran vastaan.

Tässä tilanteessa kunnat päätyivät ratkaisuun, jossa Juupajoen kunta ostaa ympäristöpalvelut Ruoveden kunnalta. Ympäristötarkastaja kohdentaa 30 prosenttia työajastaan Juupajoelle.

Leave a Comment