Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen harkitaan muutoksia – delegointia alemmas, aikajänne lyhemmäksi

Oriveden jäähalli
Joustolaitakaukalon asennus kuului Oriveden jäähallin viime kevään remonttiin. Liikuntapaikkarakentamisen tuissa tulee vastaan kuntien kannalta outojakin ehtoja.. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden elämänlaatulautakunta oli valtion liikuntaneuvoston esittämien muutosten kannalla koskien liikuntapaikkarakentamisen avustamista.

Avustuspolitiikkaa on linjattu suunta-asiakirjoilla, joita valtion liikuntaneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat yhdessä laatineet. Toiveissa on muuttaa useampaakin kohtaa. Niiden vaikutus tuntuu kunnissa asti, Orivedelläkin.

Pidemmän ajan suunnitelmien aikajänne lyhenee neljästä kolmeen vuoteen. Ehdotuksia pyydetään jatkossa loppuvuoden sijasta huhtikuun loppuun, jolloin ne ehditään käsitellä aluehallintovirastoissa keväällä ja ministeriössä loka–marraskuussa.

Vaikuttavampia hankkeita, lisää suunnitelmallisuutta

Avustuskelpoisten perustamishankkeiden euromääräinen alaraja nousee 20 000 eurosta toimenpiteisiin, joiden kustannukset ovat vähintään 35 000 euroa. Tämän uskotaan lisäävän hankkeiden suunnitelmallisuutta ja tehostavan niiden vaikuttavuutta.

Delegointia ministeriön ja aluehallintovirastojen kesken ehdotetaan myös muutettavaksi. Jatkossa ministeriön käsittelyyn menisivät vasta vähintään 1,2 miljoonan euron hankkeet. Nykyinen raja 700 000 euroa on johtanut jopa siihen, että kustannusarvio on tietoisesti ilmoitettu alakanttiin, jotta hanke on saatu mieluummin avin päätettäväksi. Niiden paikallistuntemusta arvostetaan selkeästi.

Delegointirajan noston uskotaan madaltavan kynnystä toteuttaa hankkeita ja alueellisten rahoituskäsittelijöiden ja myöntäjien tietotaito on monesti tärkeää päätöksenteossa.

Lyhempikin maanomistus kohteissa pitäisi riittää

Myös lainsäädännössä on nähty kehittämistarpeita. Orivedelläkin tuli liikuntapäällikkö Roope Marskin mukaan jäähallin peruskorjauksessa vastaan ehto, jonka mukaan maapohja on oltava avustuksen saajan hallinnassa 15 vuotta eteenpäin. Jäähallilla oli maapohjasta liian lyhyt vuokrasopimus eteenpäin.

Tätä minimivuokra-aikaa olisi lausunnon mukaan tarpeen tarkastella, ja lyhempikin aika vastaisi rakennettujen toimintojen todellista käyttöikää.

Leave a Comment