Metsän toisella puolen

Havainnekuva, tuulivoimalat
Eero Nenonen on hahmotellut havainnekuvaan kolme tuulimyllyä todellisessa koossaan, jotta katsoja voisi määrittää voimalayksikön koko. Voimalan korkeus on saatu suhteuttamalla tuulimyllyt gsm-mastojen korkeuteen kertoimilla sekä yhteneväisillä etäisyyksillä kuvauskohteisiin. Kuva: Eero Nenonen

Onko totta, että tällainen tuulivoimala voidaan rakentaa näin lähelle asutusta?

Ohessa havainnekuvaa Nihuantaustan tuulivoimalaprojektista, jota viritellään Oriveden kaupungin puolelle Juupajoen kunnan rajan tuntumaan. Suunniteltu alue on Nihuantaustan ja Juupajoen Salokunnan kulttuurimaisema-alueiden välissä oleva 3,4 kilometrin levyinen vuoristoinen metsämaa. Alueen maastokorkeus merenpinnasta on 160-180 metriä ja paikallisten järvien pinnasta keskimäärin 90 metriä.

Oriveden kaupungin keskustasta katsottuna alue näyttää perämetsältä, mutta siellä metsän toisella puolen avautuu koko eteläinen Juupajoki sekä luonnonkaunis Salokunta järvi- ja peltomaisemineen.

Alueelle on viime vuosina noussut uutta rakennuskantaa olemassa olevien lisäksi. Eri-ikäisiä perheitä on muuttanut kaupungista maaseudun rauhaan nauttimaan terveellisestä ja hiljaisesta elämästä.

Nyt esille tullut tuulivoimalahanke on ollut asukkaille täydellinen järkytys. Eräs asukas totesi, että ”eihän meille kukaan voi tällaista tehdä”. Tämä on hyvä kysymys.

Havainnekuvassa olevat kolme tuulimyllyä ovat suurjännitelinjan pohjoispuolella. Alustavan tiedon mukaan alueelle on suunniteltu kahdeksan myllyä eli todellisuudessa kuvassa pitäisi olla niitä enemmän. Kuvaan on kuitenkin hahmoteltu vain nämä kolme tuulimyllyä todellisessa koossaan, jotta katsojalle olisi helpompi määrittää voimalayksikön koko. Voimalan korkeus on saatu suhteuttamalla tuulimyllyt gsm-mastojen korkeuteen kertoimilla sekä yhteneväisillä etäisyyksillä kuvauskohteisiin.

Voimaloiden lapakorkeus on noin 300 metriä ja kun siihen lisätään maaston korkeus  90 metriä, niin Salokunnan taloihin nähden tuulimyllyn lapakorkeus on huimat 390 metriä eli kattokorkeudeltaan kolme Näsinneulaa päällekkäin. Jokainen voi ymmärtää, että nämä jättivoimalat olisivat ihmisten asutukselle täysi katastrofi!

Eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina roottorilapojen osuessa auringon eteen, olisi varjovälke järkyttävä tämän kokoisilla voimaloilla. Brittiläisen Country Guardin (järjestö, joka kerää tietoa tuulivoiman haitoista) johtaja Angela Kelly toteaa: ”varjojen välkkyminen ajaa ihmiset hulluiksi, vaikka he pitävät verhot kiinni ja kaihtimet alhaalla, on kuin joku laittaisi koko ajan valot pois ja päälle”. Varjovälkkeestä lisää netistä laittamalla Googleen hakusanaksi shadow flicker ja sieltä videot.

Turbiineissa on myös majakkavalot, jotka välkkyvät öisin luoden punaista valokajetta ympäristöön.

Saksassa on rakennettu eniten tuulivoimaloita Euroopan alueella ja siellä on myös laadukasta tutkimustietoa 30 vuoden ajalta tuulivoimaloiden haitoista ihmisille ja luonnolle. He jos ketkä ovat näistä asioista perillä.

Paljon puhuttua infraääntä, korvalle kuulumatonta, matalataajuista sykettä, jota voimala tuottaa, on tutkittu paljon. Se on todettu kiistattomasti hyvin haitalliseksi ihmisten terveydelle.

Vuonna 2018 julkaistussa saksalaisdokumentissa Infrasound (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html) tuulivoimatutkija, professori, korvalääkäri Alex Saltin tutkimustulokset todistavat, että lainsäädäntömme on infraäänen suhteen täysin ristiriidassa tutkimustulosten kanssa.

Professori Christian-Friedrich Vahl, Johannes Gutenbergin yliopiston sydän-, rinta- ja verisuonikirurgian klinikan johtaja, muistuttaa, että infraääni on energiaa. ” Molemmissa ryhmäkokeissa infraäänisignaaleilla on havaittu selkeä sydänlihasvoiman väheneminen”, sydänkirurgi sanoo.

Tuulivoiman puoltajat pitävät edellä mainittuja asioita lähinnä höpöjuttuina tai luulotautina. Tupakkayhtiötkään eivät ole tunnustaneet, että heidän tuotteensa aiheuttaisi syöpää tai muita sairauksia.

Kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet 664 asukasta ovat selkeästi tuoneet esiin vastalauseensa Nihuantaustan tuulivoimalahankkeelle, joka olisi ihmisten riesana vuosikymmeniä. Kuntalaisaloitetta tuulivoiman puolesta ei ollut eli kukaan ei ole puoltanut hanketta.

Oriveden kaupunginvaltuusto on julkisen vallan käyttäjä ja sen edustajana sen on otettava päätöksissään huomioon asukkaiden tahto oman elinympäristönsä suhteen ja turvattava jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön koskien nykyistä että tulevia sukupolvia.

Perustuslain pykälässä 20 käsitellään vastuuta ympäristöstä. Siinä todetaan näin:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Eero Nenonen

Salokunta

Leave a Comment