Haussa monipuolisia listoja

Kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on vielä aikaa kolme kuukautta. Ehdokasasettelu vaaleihin päättyy maaliskuun alussa, joten siinä vaiheessa kuntalaiset pääsevät jo miettimään ja puntaroimaan, kenelle he aikoivat äänensä antaa.

Äänestäjät eivät yleensä kovin avoimesti kerro siitä, ketä he ovat äänestäneet. Vaalisalaisuudesta halutaan pitää tiukasti kiinni. Niin saakin tehdä, mutta omalle suosikilleen voi olla myös kannattavaa kertoa, että pitää hänen tyylistään toimia luottamushenkilönä tai uskoo, että henkilöllä voisi olla erinomaiset mahdollisuudet toimia valtuutettuna.

Moni nykyisistä orivesiläisistä kaupunginvaltuutetuista miettii vielä asettumistaan ehdolle kuntavaaleihin. Päätös on toki jokaisen oma, ketään ei voi pakottaa tehtävään, johon hän halua. Kannustavista puheista ei kuitenkaan varmasti ole haittaa, jos ehdokas tasapainottelee kyllä- ja ei-vastauksen välillä. Palaute voi kannustaa ehdokkuuttaan miettivää tekemään päätöksen, josta on hyötyä yhteisölle.

On tärkeää, että vaaleihin saadaan ehdolle riittävä määrä ehdokkaita, jotka muodostavat monipuolisen ehdokasjoukon niin iän, asuinpaikan kuin ammatillisen taustan näkökulmasta. Äänestäjänkin on todennäköisesti paljon helpompi lähteä vaaliuurnille, kun hänellä on mahdollisuus löytää ehdokas, joka puhuttelee juuri häntä.

Vielä ei ole laisinkaan myöhäistä. Ole rohkea ja lähde ehdolle.

Leave a Comment