Joukkoliikennetuki kattaa likimain puolet koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä

Bussi 95 Lampinen
Valtion joukkoliikennetuki kattaa kuluvan vuoden osalta vajaa puolet arvioiduista lähiliikenteen lipputulojen menetyksistä. Kuva: Juha Jäntti

Tampereen kaupunkiseutu sai liikenne- ja viestintäministeriöltä 7,6 miljoonaa euroa joukkoliikennetukea korvaamaan koronan aiheuttamaa lähiliikenteen nettokustannusten kasvua. Tuki kohdistetaan joukkoliikenteen maksuosuuksien mukaisesti kaikille kaupunkiseudun kunnille.

Syyskuun lopulla myönnetty tuki kattaa arviolta 47 prosenttia poikkeusolojen aiheuttamista lipputulojen menetyksistä.

Ministeriö tarkasteli tukea myöntäessään kaikkien suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen arvioituja lipputulomenetyksiä. Kaikki kaupunkiseudut saavat tukea samalla prosenttiosuudella.

Leave a Comment