Loistavaa nuoret, loistavaa

Tammikuussa toimikautensa aloittanut Oriveden nuorisovaltuusto toivoi heti ensimmäisen kokouksensa yhteydessä, että nuorisovaltuuston asema kaupungin hallinnossa paranisi. Nuoret myös toivoivat, että heidän toimiinsa suhtauduttaisiin vakavammin. Nuorisovaltuutetuille oli nimittäin jäänyt sellainen olo, että valtuustoa pidettiin enemmän kevyenä kerhona kuin osana kaupungin päätöksentekorakenteita.

Helmikuussa nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen moposuoran suunnittelemisesta ja toteuttamisesta Orivedelle. Tätä tarkoitusta varten orivesiläiset nuoret olivat jo edellisenä kesänä pidetyssä osallistuvan budjetoinnin pajassa sijoittaneet suurimman osan heille varatuista euroista. Myöhemmin syksyllä pidetyssä Osallisuustyöpajassa moposuorasta on myös puhuttu. Työpajassa on ollut mukana myös viranhaltijoita, ja kaikkien osapuolten kerrotaan olleen innostuneita ajatuksesta.

Tekninen lautakunta on nyt käsitellyt nuorisovaltuuston aloitteen moposuorasta. Hintaa hankkeelle on saatu alustavasti 50 000–100 000 euroa. Mittaa suoralla olisi sata metriä ja leveyttä viisi metriä. Aloite siirtyy nyt jatkokäsittelyyn. Silloin selvinnee sekin, miten nuorisovaltuustoon nyt Orivedellä suhtaudutaan.

Aloite on joka tapauksessa loistava ja hankkeen soisi Orivedellä toteutuvan. Turvallinen ja luvallinen paikka mopoilla temppuilemiseen on kaikkien kuntalaisten etu.

Leave a Comment