Yksikin voi vaikuttaa

Kirsi Mäkinen
Kirsi Mäkinen. Kuva: Jaana Ala-Lahti

Olen joskus miettinyt kunnan hallinnon dilemmaa: virkamiehet ja -naiset pystyisivät itsenäisesti hoitamaan koko kaupungin hallinnon ja talouden ilman, että me valtuutetut aina sotkisimme hyvät suunnitelmat. Pieni virkamieskoneisto olisi ketterämpi päätöksissään kuin kankeahko kunnan hallinto tällä hetkellä.

Luottamukseni viranhaltijoiden ammattitaitoon ja tahtoon tehdä päätöksiä koko kaupungin eduksi on kova, mutta en silti halua luopua demokraattisesta päätöksenteosta: me valtuutetut tuomme päätöksentekoon näkemyksiä kaupungin eri alueilta, erilaisista ikäryhmistä ja erilaisista poliittisista lähtökohdista.

Me olemme tavallisten kuntalaisten ääni – ehkä joskus soraääni, mutta ainakin oma tavoitteeni on, että asiat riitelevät, eivät ihmiset.

Orivedellä tavallisen kuntalaisen ääni on kuulunut: vuonna 2017 on joku tehnyt kuntalaisaloitteen pump track- radan rakentamisesta – nyt se on valmis! Samoin uimahallin aukioloaikojen pidentämisestä tehtiin kuntalaisaloite ja keskusteltiin Facebookissakin; minä kommentoin tuolloin skeptisenä, että aukioloajat eivät tule pitenemään, koska henkilökuntaa vain on liian vähän eikä uusia ole vara palkata. Mutta elämänlaatulautakunnassa mietittiinkin boksin ulkopuolelta: nyt yksityinen yrittäjä hoitaa uimahallia ja aukioloajat tuntuvat sopivan kaikille.

Toivottavasti kaupunkilaisten ääni näkyy ja kuuluu myös alakouluverkkoselvityksestä päätettäessä. Selvityksessä esitetään, että Karpinlahden koulu lakkautettaisiin ensi syksynä ja Hirsilän koulu vuonna 2022.

Alakoulujen määrän miettiminen on tarpeen, kun koululaisten määrä laskee ja kustannukset nousevat, mutta tärkeää on miettiä, millä aikavälillä ja millä perusteilla kouluja lakkautetaan. Nyt yhdeksi perusteeksi on nostettu Hirsilän ja Karpinlahden tilojen mittavat peruskorjaustarpeet. Mielestäni oppilaille voidaan taata turvalliset opiskelutilat pienemmillä korjauksilla kuin mittavalla peruskorjauksella, ja ne tulee tehdä. Sen jälkeen ainoa koulun lakkauttamisen kriteeri on oppilasmäärän radikaali lasku, joka oppilasennusteiden mukaan tapahtuu meillä vuonna 2025.

Remontilla saadaan lisäaikaa laadukkaalle opetukselle pienissä opetusryhmissä, joihin pitäisi satsata myös muissa Oriveden kouluissa. Tämä pitää koulutuksen kulut Orivedellä suurempina kuin muualla Tampereen kaupunkiseudulla, mutta voisiko se olla meidän arvovalintamme? Ylellistä väljyyttä myös kouluissa ja jokaisen oppilaan yksilöllistä kohtaamista! Uskon, että tällä säästytään myöhemmin opin polulla tulevista oppimisen ongelmista, ja silloin raha on saatu takaisin.

Pienet koulut voivat olla muuttovalttikin; kaupunki haluaa kehittää asumisen mahdollisuuksia Yliskylän ja aseman alueilla, yksi sinne houkutteleva asia olisi kyläkoulu, jonka seinät eivät valmiiksi pullistele suuresta oppilasmäärästä.

Kouluverkosta päätetään ensi vuoden helmikuussa, mutta kuntalaisten kuuleminen tapahtuu nyt: kannattaa antaa mielipiteensä koulujen tulevaisuudesta kaupungin nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella 13. joulukuuta mennessä.

Kirsi Mäkinen

Kirjoittaja on koululaisen äiti, opettaja ja KD:n kaupunginvaltuutettu.

Leave a Comment