Tuulivoima-aloitteen käsittely etenee lausuntovaiheeseen

Kuntalaisaloite ajaa Nihuantaustan mahdollisen tuulivoimahankkeen viivästämistä. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden kaupunginhallitus käsittelee tuulivoimaan liittyvää kuntalaisaloitetta kokouksessaan 23. marraskuuta. Päätösesityksen mukaan jatkovalmistelua varten pyydetään lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ely-keskukselta, sähköverkkoyhtiö Elenialta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta.

Lokakuun lopussa jätetty kuntalaisaloite esittää, että Nihuantaustan alueen mahdollinen käyttö tuulivoima-alueena siirrettäisiin vuoteen 2035. Aloitteen allekirjoitti luovutukseen mennessä 664 henkilöä.

Aloitteessa perustellaan vaatimusta sillä, että tuulivoimalat sijoittuisivat asutuksen välittömään läheisyyteen. Niillä olisi perustelujen mukaan välitön vaikutus yli puoleen Oriveden asukkaista.

Aikataulun siirto esitetään tarpeelliseksi, jotta riittävän tutkimuksiin perustuvan tiedon saantiin päätöksenteon tueksi olisi tarpeeksi aikaa. Tavoitteena tulisi olla myös saada pitkän aikavälin laaja-alaista tutkimustietoa tuulivoimaloiden vaikutuksista.

Kaupunki toteaa ensi vaiheen yhteenvedossaan, että Oriveden strategisessa yleiskaavassa on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavan mukaisesti tuulivoima-alue Ysitien varteen Tampereen ja Kangasalan kaupunkien rajalla. Sinne olisi mahdollista sijoittaa yli 10 tuulivoimalaa.

Oriveden strateginen yleiskaava ei ota maakuntakaavaa laajemmin kantaa tuulivoimaloiden rakentamiseen Orivedellä. Kaavan tarkoitus ei ole myöskään suoraan ohjata tuulivoimaloiden rakentamista.

Tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Yli 10 tuulivoimalan tuulipuisto tarvitsee ympäristövaikutusten arvioinnin, kaavan, rakennusluvan ja mahdollisesti ympäristöluvan.

Pienemmät tuulipuistot tarvitsevat kaavan, rakennusluvan ja mahdollisesti ympäristöluvan. Ne voivat tarvita tapauskohtaisesti myös ympäristövaikutusten arvioinnin.

Kaupungin yhteenvedon mukaan rakennuslupa voi perustua myös suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeuslupaan ilman kaavoitusta. Tällöinkin tarvitaan yleiskaavatasoinen vaikutusten arviointi hankkeesta ja tapauskohtaisesti ympäristövaikutusten arviointi.

Orivedellä ei ole tällä hetkellä vireillä yhtään tuulivoimaan liittyvää yva-prosessia, kaavahanketta, rakennuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua.

Leave a Comment