Tuulivoimaa vastustava kuntalaisaloite keräsi 664 allekirjoittajaa – kaupungin pitää käsitellä se puolen vuoden kuluessa

Tuulivoiman rakentamista Orivedelle vastustava kuntalaisaloite luovutettiin perjantaina kaupunginjohtaja Juha Kuusistolle (2. vas.). Luovuttamassa olivat tapahtuman videoinut Jarmo Karttunen (vas.), Anne Ylistalo, Helena Sulkunen, Kullervo Erkkilä, Johannes Tapola ja Pekka Tuhkanen. Kuva: Annika Koponen.

Tuulivoimaa vastustava kuntalaisaloite, jota on koottu keväästä lähtien, sai korona-ajasta huolimatta 664 allekirjoitusta. Sen virallinen otsikko vaatii, että Oriveden Nihuantaustan alueen mahdollinen käyttö tuulivoima-alueena on siirrettävä vuoteen 2035.

Koska mitä ilmeisimmin yli 2 prosenttia kunnan asukkaista – vähintään 190 nykyisellä asukasluvulla – ilmaisi näin mielipiteensä, adressi pitää käsitellä puolen vuoden sisällä. Adressin allekirjoittajat ovat sen luovuttajien mukaan pääasiassa orivesiläisiä, lisäksi mukana on juupajokelaisia ja mökkiläisiä ympäri Suomen.

– Otamme adressin vastaan kansalaisten tahdon ilmaisuna ja selvitämme asiaa huolella, lupasi kaupunginjohtaja Juha Kuusisto kaupungintalon edessä perjantaina kädessään paksu kirjekuori allekirjoituksia. Valtuuston puheenjohtaja ei työesteen vuoksi paikalle päässyt.

Kuusisto lisäsi, että tällä hetkellä kaupungille ei ole jätetty kaavaehdotuksia tai rakennuslupahakemuksia yhdellekään tuulivoimalalle.

Sähköisesti kerätyt allekirjoitukset, 510 nimeä, oli sivustoa ylläpitävä oikeusministeriö aiemmin lähettänyt kaupungille, nyt luovutettiin paperiset keräyslistat, 154 nimeä. Yhteensä näistä kertyi 664 allekirjoitusta.

Mutta miksi otsikossa aikamääre vuoden 2035 jälkeen? Miksei yksinkertaisesti ”ei tuulivoimalle”?

– Vahva uskomme on, että näiden voimaloiden haittavaikutukset tulevat ajan mittaan selville suurelle yleisölle ja lainsäädäntö kehittyy koskemaan myös tuulivoimaloita. Uusi tuleva kaivoslaki on tästä hyvä esimerkki ja orivesiläisillä on kai tämän lain puutteista kokemuksia, eikä kai niin kovin mukavia, Kullervo Erkkilä muotoilee.

– Nykyisessä ilmapiirissä koko alan vastustaminen olisi hankalampaa ja pitää myöntää, että kehitys kehittyy. Eri energiamuotoja kehitetään kiivaasti, mutta ei pidä lähteä mukaan kaikkeen sumeilematta ja laput silmillä, hän jatkaa.

Jarmo Karttunen kuvasi kuntalaisaloitteen luovutuksen YouTubeen. Saatesanoja kuulemassa sen vastaanottanut kaupunginjohtaja Juha Kuusisto ja yksi ei-vastauksen antaneista maanomistajista, Anne Ylistalo. Kuva: Annika Koponen.

Muualla merelle ja syrjään, täällä havitellaan asutuksen lähelle

Adressin saatteessa tuodaan laajasti esille perusteluita, miksi tuulivoimaa ei pitäisi tänne rakentaa. Oriveden luontoarvoja ovat järvet, vuoret, jyrkänteet ja korkeuserot, erinomaiset marja- ja sienimaastot sekä runsas eläimistö ja linnusto.

Samaan aikaan suunnitellaan Orivedelle asutuksen välittömään läheisyyteen voimalaitoksia, jotka vaikuttaisivat noin puoleen Oriveden asukkaista. Asia koskee myös Juupajokea, sillä suunniteltu tuulivoima-alue ulottuu kunnanrajaan, joten myös Juupajoen asukkaat kärsisivät mitä suurimmassa määrin voimaloiden haittavaikutuksista.

Luovuttajien puhemiehenä toiminut Kullervo Erkkilä muistutti, että muualla Euroopassa ja koko maailmassa voimalat sijoitetaan kauas merelle tai syrjäisille, asumattomille seuduille.

– Suomessa tuulivoimaa koskeva lainsäädäntö on vanhentunut, eikä voimaloille ole esimerkiksi laissa määriteltyä suojaetäisyyttä asutuksesta. Siksi tuulivoimateollisuus haluaa mahdollisimman paljon rakennuslupia, ennen kuin lainsäädäntö suitsee rakentamista, Erkkilä sanoo.

Huolta tuulivoiman vastustajille aiheuttaa myös voimaloiden tiheästi vaihtuva omistuspohja sekä aikanaan edessä oleva purkaminen ja alueiden ennallistaminen. Vuokraoikeuksia voidaan siirtää toiselle, kolmannelle ja ties kuinka monennelle osapuolelle – kuka mahtaa olla viimeinen, ja löytyykö sieltä maksajaa purkamiselle? Vai kaatuvatko purkukustannukset viime kädessä veronmaksajien syliin, he epäilevät.

– Pitemmällä tähtäimellä kaikki orivesiläiset kärsisivät asuntojen arvon alenemisesta, väestökadosta ja perinnemaisemiensa pilaamisesta, Erkkilä muistutti.

Ei mistään hinnasta, sanovat vastustajat

Paikalla olivat Erkkilän kanssa myös suunnitellun tuulivoima-alueen välittömässä vaikutuspiirissä, Voitilan, Pehulan ja Kokkolankylän kulmilla kulmilla asuvat Pekka Tuhkanen, Anne Ylistalo, Johannes Tapola, Helena Sulkunen ja Jarmo Karttunen. Tuhkanen vitsaili Tapolalle, että tuulivoimala tulisi hänen takapihalleen, mutta Tapolalla ihan etupihalle.

– Rahaa voidaan tarjota vaikka miljoona, mieleni ei siitä muutu, Tapola vakuuttaa.

Yhtä tiukkana on Tuhkanen: – Ei minun elinaikanani!

Tuhkasen naapurista maita omistavan Anne Ylistalon puhelin on myös jo soinut, vastauksena sielläkin jyrkkä ei.

Adressin takana olevia harmittaa asiaa verhoava salamyhkäisyys, sillä maanomistajille on soiteltu yksi kerrallaan ja tarjottu ”huomattavia summia”. Hehtaaria kohti summat kuitenkin ovat pieniä, nämä maanomistajat kertovat, ja huonollakin metsänhoidolla metsätulot hakkaavat ne kirkkaasti. Heillekin kun sopimuksia on tarjottu.

Sopimukset ovat salaisia, mutta adressin luovuttajat painottavat, että korvaukset maan vuokraamisesta alkavat kuitenkin juosta vasta sitten, kun tuulivoimaa myydään sähköverkkoon. Siihen menee varmasti hyvän aikaa. Sopimus kuitenkin sitoo maanvuokraajaa välittömästi ja on sen luokan rasite, että esimerkiksi maiden myynti todennäköisesti vaikeutuu tai estyy.

Adressin liitteeksi on laitettu kuva, joka kertoo uusimpien tuulivoimaloiden mittasuhteista Tampereen Särkänniemeen kuviteltuna. Havainnekuva: Esa Lahti.

Kaksi kertaa Näsinneulan korkuinen rakennelma

Adressin liitteeksi on laitettu kuva, joka kertoo uusimpien tuulivoimaloiden mittasuhteista. Nämä 300 metrin korkeuteen lapojansa kurkottavat myllyt ovat kaksi kertaa Näsinneulan korkuisia.

Entäpä tuulivoimalan elinkaari?

– Sopimuksien kesto on 35 vuotta ja siihen mahdollisesti viiden vuoden jatkoaika. Se on aika lyhyt jakso, ja sen jälkeen siitä on päästävä eroon. Maahan on kuitenkin upotettu kerrostalon kokoinen möhkäle, tuhat kuutiota sementtiä perustukseen, jota ei luvata viedä pois. Lisäksi tuulivoimalan lavat ovat lasikuidun ja komposiitin yhdistelmää, siis käytännössä ongelmajätettä, miehet kaupungintalon edustalla kertovat toinen toisensa puhetta jatkaen.

– Nämä 664 vastustavaa ääntä eivät merkitse sitä, että kaikki muut kannattaisivat suunniteltuja voimaloita. Vaatii kuitenkin rohkeutta olla eri mieltä julkisen painostuksen alla, adressin luovuttajat muistuttavat.

Suurin osa heistä, joita allekirjoitus ei kiinnostanut, oli heidän mukaansa välinpitämättömiä, osa jopa alistuneita ”ne tulevat kuitenkin” -asenteella.

Juha Kuusisto on saanut käteensä kirjekuorellisen allekirjoituksia ja vakuuttaa, että asiaa selvitetään huolella. Kuntalain mukaan näin monen allekirjoittajan tahdonilmaisuun on reagoitava puolen vuoden sisällä. Luovuttajista vas. Anne Ylistalo, Helena Sulkunen, Johannes Tapola, Kullervo Erkkilä ja pilkahdus Jarmo Karttusesta. Kuva: Annika Koponen.

Leave a Comment