Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajan virkasuhde on päättymässä – Oriveden elinvoimajohtaja Pirkko Lindström toimii jo viransijaisena

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaupunginjohtaja Markus Auvisen virkasuhteen päättämistä. Esityksen perusteena on molemminpuolinen luottamuspula Auvisen
rikosepäilyn ja kaupungin johtamiseen liittyvien ristiriitojen perusteella.

Auvinen on ilmoittanut 26 lokakuuta, että hän irtisanoutuu tehtävästään johtajasopimuksen mukaisesti. Hänen viimeinen virassaolopäivänsä on päivä, jolloin valtuusto tekee päätöksen asiassa.

Johtajasopimuksen mukaisesti Auviselle maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava korvaus vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Irtisanoutumispäätös pannaan täytäntöön heti valtuuston päätöksen jälkeen. Tällöin Auvinen vapautetaan tehtäviensä hoidosta, ja hänen virkasuhteensa Mänttä-Vilppulan kaupunkiin päättyy.

Auvinen on tällä hetkellä virkavapaalla kaupunginjohtajan tehtävästä. Hänen sijaisenaan toimii Oriveden kaupungin elinvoimajohtaja Pirkko Lindström.

Lue myös:

Pirkko Lindström siirtyy viransijaiseksi Mänttä-Vilppulaan

Leave a Comment