Kannustava yrittäjyysilmapiiri leijuu vahvasti Pirkanmaan yllä

Elinkeinopäällikkö Jari Jokinen nostaa Akaan kaupungin tärkeäksi yritysteoksi lupauksen vastata yrittäjän yhteydenottoon vuorokauden sisällä oli sitten kesä tai talvi, syksy tai kevät. (Kuva: Akaan Seutu)
Elinkeinopäällikkö Jari Jokinen nostaa Akaan kaupungin tärkeäksi yritysteoksi lupauksen vastata yrittäjän yhteydenottoon vuorokauden sisällä oli sitten kesä tai talvi, syksy tai kevät. (Kuva: Akaan Seutu)

Akaa, Lempäälä, Orivesi, Pälkäne ja Ylöjärvi aikovat loistaa tulevaisuudessakin yrittäjyyden kehtoina Pirkanmaalla. Viisi erilaista kuntaa ruokkii myönteistä yrittäjyysilmapiiriä. Kuntien elinkeino-ohjelmissa on terävät kärjet. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki painottaa, vaikka jokaisella kunnalla on oma elinkeinopolitiikkansa ja -toimensa, ne tarvitsevat tiivistä ja tavoitteellista vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Akaan kaupungin elinkeinopäällikkö Jari Jokinen sanoo, että eteläpirkanmaalaisen paikkakunnan yrittäjyysilmapiiri on myönteinen koronasta huolimatta.

– Edelleen varmasti koko Suomessa kannetaan huolta huomisesta ja koetaan jonkinasteista epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Paikallisesti tunnelma on kuitenkin kohentunut vuosittain jo pidemmässä juoksussa, Jokinen tarkentaa.

Jokisen mukaan Akaan kaupungin yrittäjäystävällisyys konkretisoituu parhaiten yrittäjille annetun palvelulupauksen muodossa.

– Yrittäjälle vastataan vuorokauden kuluessa tämän yhteydenotosta. Lupaus on voimassa koko vuoden ajan. Yrittäjillä on erilaisia haasteita, joihin etsitään ratkaisut tapauskohtaisesti. Kaupungin palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisyys on lähtökohtana Akaan arvojen mukaisesti, Jokinen painottaa.

Akaa päivittää elinkeino-ohjelmansa vuosille 2021-2025.

Jokisen mukaan kärkenä on 180 hehtaarin suuruisen Akaa Point -yritysalueen kehittäminen.

– Alueella on parhaillaan käynnissä 10 miljoonan euron arvoinen raakapuuterminaalin ja kahden pistoraiteen rakentaminen, hän kertoo.

Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty nimeää Lempäälän yritysteoksi yrittäjien Ideakeskuksen avaamisen Lempäälä-talossa.(Kuva: Lempäälän-Vesilahden Sanomien arkisto)
Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty nimeää Lempäälän yritysteoksi yrittäjien Ideakeskuksen avaamisen Lempäälä-talossa.(Kuva: Lempäälän-Vesilahden Sanomien arkisto)

Ideakeskus hedelmänä

Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty muistuttaa, että Lempäälässä on tunnetusti vakaa ja positiivinen yritysilmapiiri.

– Lempäälä sijoittuu vuosittain niin alueellisissa kuin valtakunnallisissa yritysilmapiirimittauksissa kärkipäähän. Muun muassa yhteistyö kunnan ja yrittäjäjärjestön kesken on aktiivista ja saumatonta, Löytty kuvailee.

Löytty teroittaa, että Lempäälässä koko kuntakonserni kantaa vastuuta kannustavasta yrittäjyysilmastosta.

– Tuoreena esimerkkinä on Lempäälä-taloon sijoittuva yrittäjien Ideakeskus. Sinne tulee tilaa, jota vuokrataan yksittäisille yrittäjille. Myös Lempäälän Yrittäjät saa oman tilansa.

– Ideakeskus on yrittämisen ja yhteistyön paikka, jossa täysin uusi Yritysrinki-konsepti tarjoaa erityisesti yksinyrittäjille virikkeellisen työympäristön ja -yhteisön ilman, että hänen tarvitsisi vuokrata omaa toimitilaa.

Löytty sanoo, että niin Lempäälän kuntastrategia kuin Lupa palvella -elinkeino-ohjelma korostavat nopean ja laadukkaan palvelun sekä elinvoimaisen toimintaympäristön merkitystä. Elinkeino-ohjelma on toteutettu kunnan elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän kanssa.

Pirjo Ellä
Orivesi tavoittelee yrittäjyyden ykköskunnan asemaa Pirkanmaalla. Yritysneuvoja Pirjo Ellä kiittelee Orivedellä olevien yrittäjien aktiivisuutta. Kuva: Juha Jäntti

Tahto tulla ykköseksi

Oriveden kaupungin yritysneuvoja Pirjo Ellä sanoo tyhjentävästi, että elinkeino-ohjelman tärkein kärki on tulla ykköskunnaksi Pirkanmaalla.

– Olemme satsanneet ja satsaamme tietoisesti kaikilla sektoreilla yrittäjyyden ja elinvoiman vahvistamiseen, Ellä kiteyttää.

– Oriveden yrittäjyysilmapiiri on hyvä. Yhteistyömme yrittäjien kanssa on aktiivista ja tiivistä. Tapaamme yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa kaikille avoimilla aamukahveilla kerran kuukaudessa jossakin mielenkiintoisessa kohteessa, hän syventää.

– Korona-aikana olemme kokoontuneet Oriveden Yrittäjien johdon kanssa. Seuraamme yhdessä tiiviisti tilanteen kehittymistä käyden porukalla läpi erilaisia tukirahoitusmuotoja.

Ellän mukaan Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan liiton tuore tunnustus merkitsee paljon. Orivesi palkittiin vuonna 2019 eniten elinvoima-asemaansa parantaneena kuntana maakunnassa.

Ellä on tyytyväinen Oriveden satsauksiin yrittäjyyden edistämiseksi. Hänen mielestään kaupungin palvelut ovat hyvät. Palveluista vastaavat muiden muassa yritysneuvoja, kaavoittaja, tiedottaja ja yrityskoordinaattori.

– Teemme aktiivista ja tuloksellista yhteistyötä Tredun Oriveden yksikön kanssa. Sen yrityskoordinaattori on käytettävissä yritysyhteistyössä.

Saatavuutta kohennetaan

Pälkäneen vt. elinkeinojohtaja Heidi Loukiainen kiittelee paikkakunnan hyvin aktiivista ja osallistavaa yrittäjäilmapiiriä.

– Yrittäjät ovat kiitettävän aktiivisia kuntaan päin, jos he jossakin apua tarvitsevat, hän kehuu.

Loukiaisen mukaan kunta satsaa jatkossa nykyistä enemmän yrityksille suunnattavien palveluiden tavoitettavuuden kohentamiseen.

Loukiainen tunnistaa, että Pälkäneen kunnan koko organisaatio toimii yrittäjäystävällisesti. Se tarkoittaa sujuvia prosesseja ja helposti tavoitettavia palveluja yhdestä osoitteesta.

– Yrittäjäystävällisyys on myös hankinta-asioiden hyvää hoitoa ja avoimuutta niissä. Kunta on tarkkakorvainen kuuntelija ja ottautuva tukija sekä yhteistyökumppani, hän listaa.

Pälkäne on uusimassa elinkeino-ohjelmaansa. Kunta tekee ohjelmansa tiiviissä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.

– Kärkenämme on nostaa Pälkäneen vahvuuksia esille. Meillä on hyvä asua ja yrittää. Satsaamme tonttien markkinointiin. Matkailu avaa seudullemme paljon mahdollisuuksia.

Suositukset puhuvat puolestaan

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki nostaa esille suositukset, joita kasvukaupunkiin sijoittuneet yrittäjät vuolaasti antavat muille sijoittumispaikkaa etsiville toimijoille.

Isolähteenmäki huomauttaa, että Ylöjärvi on ollut vuosikymmenien yrittäjäystävällisyyden edelläkävijä Suomessa.

– Meillä toimiviksi koetut käytännöt kelpaavat muillekin. Kaiken toimintamme perustana on vahva yhteistyö laajalla rintamalla.

Isolähteenmäki painottaa, että yrittäjäystävällisyyden eteen on tehtävä koko ajan työtä.

– Elinkeino-ohjelmamme kärkiä ovat yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen, toimintaedellytysten luominen sekä seudullisen yhteistyön edistäminen, hän luettelee.

MATTI PULKKINEN

Leave a Comment