Metsälehmus pääsi kannon kylkeen kasvamaan

Oriveden seudun hengitysyhdistys
Oriveden Seudun Hengitysyhdistys istutti Kampuksen pihaan metsälehmuksen. Kuva: Raili Huttunen

Oriveden Seudun Hengitysyhdistys istutti metsälehmuksen Oriveden Kampuksen pihaan. Puun istuttamalla yhdistys osallistui Hengitysliiton kuluvan vuoden teeman sää ja ilmasto toteuttamiseen.

Teeman avulla Hengitysliitto on nostanut esiin, että ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien haitallisten terveysriskien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen on aloitettava jo nyt. Ohjelma jakautuu kaiken kaikkiaan kymmeneen kohtaan, joista puolet käsittelee luonnon vaalimista ja yhteyttä luontoon.

Toinen puoli käsittelee rakennetun ympäristön ilmaongelmia ja varautumista muuttuviin sääoloihin. Osa teemoista liittyy kaavoitukseen sekä uudis- ja korjausrakentamiseen ja muihin viranomaisten säätelemiin toimiin.

Teeman yhteydessä on myös muistutettu, että yksittäinen ihminenkin voi vaikuttaa jokapäiväisillä valinnoillaan ilmastoon ja ilman puhtauteen. Hengitysongelmaisille puhdas sisä- ja ulkoilma on elinehto. Ohjelmaa on ollut saatavilla muun muassa terveyskeskuksessa

Oriveden seudun hengitysyhdistys
Esa Kallio avusti puun hankinnassa ja istutuksessa. Hän myös kertoi yhdistyksen väelle yleistä tietoa lehmuksesta. Kuva: Raili Huttunen

Puistolehmusten jatkoksi

Oriveden Seudun Hengitysyhdistyksen hallitus pohti jo tammikuussa konkreettisia toimia osallistua luontoyhteyden säilyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Luontoliikunnan lisäksi hallitus päätti istuttaa puun johonkin paikkaan kaupungilla.

Yhdistyksen oma teema oli siis ”Ulos luontoon istuttamaan puu”.  Sopiva paikka puulle löytyi Oriveden kampukselta.  Sisääntuloväylän vieressä oli vanha kanto, jonka kylkeen uusi puu haluttiin laittaa nauttimaan kannon lahoamisravinteista. Tien varressa kasvaa jo komeita puistolehmuksia, joten puuksi valikoitui metsälehmus.

Puu istutettiin perjantaina. Paikalla oli yhdistyksen edustajien lisäksi Esa Kallio, joka hoiti puun hankinnan ja kertoi lehmuksista ja istutettavasta nelivuotiaasta taimesta.

Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Anita Vihersalo kertoi yhdistyksen toiminnasta ja esitteli läsnäolijat. Yhdistystä edustivat puheenjohtajan lisäksi Helena Lähdetmäki, Marjut Willberg, Raili Huttunen, Martti Perlinen ja Leo Jokinen.

Jokainen osallistui kuopan täyttämiseen ja taimen kastelemiseen, jotta se saisi hyvän alun.

Oriveden Kampuksen puolesta puuta ihasteli Reijo Kahelin, joka omassa puheenvuorossaan totesi, että nyt sitten Kampus ja lehmus kasvavat kilpaa.

Raili Huttunen

Oriveden seudun hengitysyhdistys
Työ on tehty ja lehmus saa nyt kasvaa. Reijo Kahelin (oik.) totesi vasta istutetun puun kasvavan yhtä matkaa Kampuksen kanssa. Kuva: Raili Huttunen

Leave a Comment