Ysitien uuden ohituskaistajakson rakentaminen alkaa – liikenne ruuhkautuu ajoittain

uusia ohituskaistoja ysitielle
Ysitien uusi ohituskaistajakso rakennetaan nykyisen ohituskaistajakson ja Orituvan väliselle tieosuudelle. Kuva: Juha Jäntti

Pirkanmaan ely-keskus aloittaa Ysitien parannustyöt Yliskyläntien ja Orituvan välisellä alueella. Hanke kohdistuu noin viiden kilometrin mittaiselle tieosuudelle, ja merkittävin parannus on uuden ohituskaistajakson rakentaminen.

Yliskyläntien ja Orituvan välisen tieosuuden liittymäjärjestelyjä parannetaan rakentamalla kääntymiskaistoja ja rinnakkaisteitä. Teerimaantien liittymään tulee väistötila. Lisäksi tievalaistusta parannetaan, riista-aidat uusitaan ja kevyen liikenteen käyttöön rakennetaan uusi Vähä-Teerijärven alikulkukäytävä.

Ysitien nykyiset yksityisteiden suorat liittymät Yliskylän liittymän ja Orituvan väliltä poistuvat käytöstä. Kulku kiinteistöille tapahtuu tienparannustöiden valmistuttua uusien rinnakkaisteiden kautta.

Rakennustyöt voivat aiheuttaa ajoittain liikenteen ruuhkautumista. Alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaiset kaistajärjestelyt tulevat käyttöön työmaan kohdalle.

Liikenne siirretään ensi keväänä lyhyelle työnaikaiselle kiertotielle muutaman viikon ajaksi, kun Vähä-Teerijärven alikulkukäytävää rakennetaan.

Rakennustyöt käynnistyvät puuston poistolla nyt syyskuun aikana. Hanke valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 9 miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimii Kreate oy, ja rakennuttajakonsultti on Ramboll Finland oy.

Leave a Comment