Yhteistyö oman yleisön kanssa on paikallismedian peruskivi – Pirmediat mukana paikallisjournalismia esiin tuovassa kampanjassa

Ilona Hannikainen
Sanomalehtien Liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen pitää nuoria tärkeänä ja haastavana yleisönä paikallismedioille. Heidän ajastaan kilpaillaan, mikä haastaa myös paikallismediat miettimään, miten nuoret vedetään mukaan yleisöksi jo varhain. Kuva: Mirkku Merimaa

Kukin paikallismedia on näkyvä omalla paikkakunnallaan ja täyttää tärkeää tehtävää. Paikallisen median suurin vahvuus on läheisyys oman yleisönsä kanssa. Tätä vahvuutta paikallismediat lähtevät tuomaan esiin yhteisen, valtakunnallisen kampanjan kautta.

– Sanomalehtien Liiton paikallisjaosto mietti, miten tuodaan näkyviin paikallismediakentässä vallitseva moninaisuus ja paikallisen median vahvuudet, järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen Sanomalehtien Liitosta alustaa.

Tavaksi valittiin multikampanja, jossa mukaan otettiin Sinun tarinasi on meidän juttumme -kirjoituskilpailu, paikallismedioiden päätoimittajien allekirjoittama Kunnioitamme nuorta lukijaa -sitoumus sekä kolmantena Pureudu paikallisiin -kampanja viikolle 47.

Sinun tarinasi on meidän juttumme -kirjoituskilpailu

Kilpailu on tällä kertaa suunnattu nuorille. Kilpailussa nuoret voivat lähettää kirjoituksensa tai videonsa omaan paikallismediaansa. Kirjoitukset ja videot kilpailevat omissa sarjoissaan. Paikallismedioiden valtakunnallista merkitystä symboloi hienosti se, että omaan paikallismediaan lähetetty kirjoitus tai video kilpailee samalla myös valtakunnallisessa kilpailussa.

– Paikallismedian tekemä yhteistyö oman yhteisönsä kanssa on paikallismedian peruskivi. Nuorten töiden esiin nostaminen korostaa sitä. Jokainen kampanjassa mukana oleva paikallismedia valitsee itse paikallisen kilpailun voittajan ja lähettää yhden kirjoituksen ja videon valtakunnalliseen kilpailuun, Hannikainen sanoo.

Kampanja haastaa paikallismedian miettimään sisältöjään

Kampanjan toinen osa on paikallismedioiden sitoutuminen nuoren yleisön kunnioittamiseen. Tämä tarkoittaa nuorten huomioimista entistä laajemmin median sisältöratkaisuita mietittäessä.  Nuoret lokeroidaan helposti mediassa niin, että heitä tuodaan esiin ja heitä kuullaan vain tietyntyyppisiä uutisia tehtäessä. Paikallismediat haastavat itsensä muuttamaan tätä ajattelua.

– Tavoite on, että emme rajoita nuorten esiin nostamista vain koulujuttuihin ja vastaaviin. Nuoren ajatusten kysymistä voidaan miettiä nyt yllättäviltäkin tuntuvissa kohdissa. Meillä on fiksuja ja valveutuneita nuoria, joita kyllä kiinnostavat ihan paikallismedian perusaineistoonkin kuuluvat aiheet, Hannikainen tietää.

Medialla mietinnän paikka, jos nuorta ei kiinnosta

Nuorten kunnioittamisen ohella kyse on tulevaisuuden lukijoiden kiinni saamisesta. Nuorta ei voi syyttää, jos paikallismedian tarjoama sisältö ei kiinnosta. Sisällöstä on tehtävä sellainen, että nuori pysähtyy sen äärelle.

– Kyllä nuori kiinnostuu, kun paikallismedia tarjoaa häntä puhuttelevia tekstejä, kuvia ja ääniä. Jos sisältö on jotain muuta, nuoren ei voi odottaa kiinnostuvan siitä. Paikallismedian pitää myös muistaa kertoa nuorten elämän onnen hetkistä, ei pelkästään sen haasteista.

Paikallisiin pureudutaan viikolla 47

Kampanjan kolmas osa on viikon mittainen kampanja, jossa osa paikallismedioista avaa verkkosisältönsä yleisölle maksutta. Mallina on viime vuoden postilakon seurauksena Sanomalehtien Liitossa syntynyt spontaani kampanja, jossa yli sata paikallismediaa avasi sisältönsä luettavaksi.

Oriveden Sanomat on mukana jokaisessa paikallisjournalismia esiin tuovan kampanjan osassa. Pirmedioiden paikallislehtiä ovat myös Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Sydän-Hämeen Lehti ja Ylöjärven Uutiset. Lisäksi konserniin kuuluvat paikallisradiot SUN Tampere ja FUN Tampere.

Leave a Comment