Kivilouhoksella varaudutaan Ysitien rakennusurakkaan – Koskuenjärven veden laadun seuranta muuttuu jokavuotiseksi

Oriveden ympäristölautakunta on myöntänyt Hämeen Kuljetus oy:lle uuden maa-aines- ja ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen sekä maa-aineksen loppusijoitukseen. Lupa koskee jo käytössä olevaa kivilouhosaluetta Ysitien varrella, noin 7 kilometriä Orivedeltä Tampereen suuntaan.
TERVE!

Kirjaudu sisään tai aktivoi ilmainen digitunnus.
Sitten pääset lukemaan.