Kaupunki esittää Mattilanpellon kaavaa koskevan valituksen hylkäämistä

Oriveden kaupunki esittää hallinto-oikeudelle Mattilanpellon asemakaavaa koskevan valituksen hylkäämistä. Kaupunginhallituksen hyväksymän lausunnon mukaan kaavassa on huomioitu liito-oravien elinympäristö laadittuun selvitykseen nojautuen. Kaupungin mukaan kaavan kortteli- ja katualueet eivät sijaitse liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikoilla.
TERVE!

Kirjaudu sisään tai aktivoi ilmainen digitunnus.
Sitten pääset lukemaan.