Kaupunki on sopinut maa-alueiden vaihdosta Sukkavartaan tasoristeyksen toteutusta varten

Sukkavartaan aluetta radan varressa
Kaupunki hankkii omistukseensa maata Keuruun radan varrelta. Radan ja muuntoaseman välistä tulevan Niemeläntien linjaus muuttuu tasoristeysuudistuksen yhteydessä. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden kaupunginhallitus on hyväksynyt maanvaihtosopimuksen, joka liittyy Sukkavartaan uuden tasoristeyksen ja sen tarvitsemien tieyhteyksien toteutukseen.

Yksityinen maanomistaja luovuttaa kaupungille noin 1,3 hehtaaria maata, joka sijaitsee pääosin radan ja Niemeläntien välissä, ja osin Niemeläntien itäpuolella. Kaupunki luovuttaa vastineeksi maanomistajalle kaksi maa-aluetta, joiden yhteisala on hiukan alle 2 hehtaaria. Toinen alue sijaitsee Kiviniemenlammen läheisyydessä ja toinen Oripohjanjärven tuntumassa.

Kaupungin luovuttamien alueiden arvo on yhteensä noin 14 000 euroa, ja kaupungin saaman alueen arvo on 11 300 euroa. Sopimusosapuolena oleva maanomistaja maksaa siten kaupungille vaihtokorvauksena 2 700 euroa.

Kaupunki tarvitsee hankkimansa maa-alueen Niemeläntien uutta linjausta varten muuntoaseman ja uuden tasoristeyksen väliselle osuudelle.

Leave a Comment