Kaupunki kiistää lausunnossaan hallinto-oikeudelle Sukkavartaan kaavavalituksen perustelut

Sukkavartaan tasoristeysalue

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että radan ylitys- ja alitusvaihtoehdot on jouduttu hylkäämään kustannussyistä. Siksi suunnitelmana on tehdä uusi vartioitu tasoristeys Niemeläntien ja Niementien väliselle rataosuudelle. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden kaupunki katsoo, että Sukkavartaan asemakaavamuutoksesta tehdylle valitukselle ei ole perusteita. Kaupunginhallitus käsitteli Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lähetettävän lausunnon maanantaina.

Valituksen tehnyt yksityishenkilö kyseenalaistaa kaavoitushankkeeseen ryhtymisen pelkästään liikenneturvallisuuden vuoksi. Hän katsoo, että kaupungin olisi käsiteltävä suunnittelualuetta merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana kuntataajaman keskellä. Muutos pitäisi nähdä asemanseutuhankkeena, jossa pitää huomioida elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja muut alueen kehittämistarpeet.

Valituksen mukaan kaavoitushanke on tullut vireille kaavoituskatsauksessa, jota ei ole hyväksuttu kunnan päätöselimessä. Hallinto-oikeutta pyydetään myös tutkimaan, onko kaavapäätös tehty asianmukaisesti, koska päätöksenteossa on ollut mukana esteellinen päättäjä.

Valitus kyseenalaistaa kaavamuutoksen, koska siinä ei ole välitetty maakuntakaavamerkinnöistä koskien arvokasta maisema-aluetta ja tiivistettävää asemanseutua.

Kaupungin mukaan kaavamuutoksen tarve liittyy liikenneturvallisuuden parantamiseen, mikä on tärkeä tavoite sekä Oriveden kaupungille että Väylävirastolle. Kaupungin kanta on, että kaavamuutoksen maisemavaikutukset ovat vähäiset, eikä se estä kaupungin kehittämistä.

Pirkanmaan maakuntamuseo ei ole lausunnossaan nähnyt kaavamuutoksen aiheuttavan haittaa maakunnallisesti arvokkaalle maisemalle.

Lausunnon mukaan Sukkavartaan tasoristeyksen kaavahanke on tullut vireille lain hyväksymällä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan vireilletulosta voidaan tiedottaa
kaavoituskatsauksessa. Laissa sen sijaan ei määritellä, kuka tai mikä toimielin hyväksyy kaavoituskatsauksen. Ennen vuotta 2019 Oriveden kaavoituskatsaukset on valmisteltu
täysin viranomaistyönä eikä niitä ole viety mihinkään toimielimeen hyväksyttäväksi.

Esteellinen päättäjä on osallistunut asemakaavaa koskevaan päätöksentekoon kaupunginhallituksen kokouksessa, jolloin päätettiin kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Sama toistui kokouksessa, jossa päätettiin esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Valtuusto palautti asian kaupunginhallitukselle, joka teki uuden päätöksen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavaan ei tullut muutoksia lautakuntakäsittelyn jälkeen, joten lausunnon mukaan esteellinen päättäjä ei vaikuttanut kaavan lopulliseen sisältöön.

Lausunto toteaa, että maakuntakaava on huomioitu asianmukaisesti kaavamuutoksessa. Pirkanmaan liitto ei ole missään vaiheessa antanut lausuntoa kaavasta lähetetyistä lausuntopyynnöistä huolimatta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?