Vanhempamme, isoäitimme ja vaarimme ansaitsevat parempaa hoivaa

Arvokkaaseen ja merkitykselliseen vanhuuteen kuuluu hyvä ja kokonaisvaltainen hoiva. Iän myötä monen ihmisen sairaudet lisääntyvät ja lääkkeiden käyttö kasvaa. Usein käy niin, että eri vaivoihin ja sairauksiin määrätään eri lääkkeitä, mutta lääkehoidon kokonaissuunnittelu unohtuu. Näin riski liialliseen lääkkeiden käyttöön sekä eri lääkkeiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin kasvaa. Lisäksi ikääntyvän elimistön fysiologiset muutokset voivat muuttaa tilannetta nopeastikin. Ikäihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon perehtyneen erikoislääkärin, geriatrin, tehtävä on muun muassa suunnitella ikäihmisten lääkehoitoa ja tarkistaa eri lääkkeiden yhteisvaikutuksia.

On ilmennyt, että Orivedellä hoitokodeissa ja kotisairaanhoidossa käytetään ainoastaan geriatrin puhelinkonsultointia eli terveyskeskuslääkäri voi tarvittaessa soittaa geriatrille. Tätä ei voida pitää riittävänä. Puhelinkonsultoinnilla ei voida korvata ihmisen kohtaamista ja kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelua.

Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Tampereen kaupunki, joka tarjoaa myös geriatrin palveluja. Oriveden kaupunki ei kuitenkaan ole sosiaali- ja terveyspalveluja ostaessaan tilannut kyseistä palvelua Orivedelle, vaikka meillä asuu noin 2000 yli 70-vuotiasta. Vertailun vuoksi naapurikunnista muun muassa Kangasala käyttää geriatrin palveluja ja Ruovedelläkin käytetään geriatrin etäpalveluja. Asiantuntijan käyttäminen lääkehoidon suunnittelussa helpottaa myös hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien päivittäistä työtä ja jaksamista.

Vanhempamme, isoäitimme ja vaarimme ansaitsevat parempia terveyttä ja hyvinvointia koskevia palveluja ja hoivaa. Keskustan Oriveden kuntayhdistys ja valtuustoryhmä esittävätkin, että Oriveden kaupunki sisällyttää valmisteilla olevaan uuteen hankintaan myös geriatrin palveluja.

Asian etenemisen varmistamiseksi Keskustan valtuustoryhmä tulee jättämään asiasta valtuustoaloitteen seuraavassa valtuuston kokouksessa 14. syyskuuta. Muiden puolueiden valtuutetut ovat tervetulleita liittymään aloitteeseen.

Keskustan Oriveden kuntayhdistys ja Keskustan valtuustoryhmä

Anne Nousiainen, kuntayhdistyksen pj.

Jyrki Tuomaala, valtuustoryhmän pj.

Matti Koppanen

Marjo Mäkinen-Aakula

Timo Raita-aho

Heikki Salomaa

Pekka Tuhkanen

Leave a Comment