Kaivosyhtiö ei toimittanut pyydettyä työsuunnitelmaa – ”Yhtiö on sitä mieltä, ettei jätteitä voi siivota louhoskuilusta.”

Oriveden kultakaivos
Oriveden kultakaivos suljettiin viime kesänä. Kaivosyhtiö on sen jälkeen purkanut kaivoslaitteistoja ja siivonnut jätteet 66 metriä maanpinnan alapuolella olevalta tasolta. Poistettavaa jätettä olisi vielä jäljellä  85 metriin asti. Kuva: Juha Jäntti

Kaivosyhtiö Dragon Mining oy ei ole toimittanut työsuunnitelmaa louhoskuilussa sijaitsevien jätteiden poistamisesta. Työsuunnitelma tuli esittää Pirkanmaan ely-keskukselle heinäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuussa ely-keskus antoi kaivosyhtiölle kehotuksen aloittaa välittömästi jätteen poiston suunnittelu 66 metristä alaspäin. Kaivamalla tehtävä jätteen poisto antaisi samalla tarkempaa tietoa kaivoskuluissa olevan jätteen laadusta.

Aiemmat kairaustutkimukset ovat osoittaneet, että kuilussa on paljon kiviainesta, mutta myös runsaasti ympäristöluvan vastaisia jätteitä. Arvion mukaan 85 metrin syvyyteen ulottuvassa kuilussa on jätettä vähintään 300 tonnia.

– Dragon Mining oy ei ole määräaikaan mennessä jättänyt työsuunnitelmaa jätteiden poistamisesta. Kaivosyhtiö toimitti 1. heinäkuuta vastineensa tilanteesta. Selityksessä todettiin, että kaivosyhtiö ei toimita työsuunnitelmaa, koska yhtiö on sitä mieltä, ettei jätteitä voi siivota louhoskuilusta, ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen kertoo.

Ely-keskuksen näkemys kuitenkin on, että suljetussa kultakaivoksessa olevat jätteet on poistettava. Ely-keskus antoi heinäkuun puolivälissä määräyksen hallintopakkopäätöksestä. Hallintopakkopäätöksellä kaivosyhtiötä velvoitetaan tekemään työsuunnitelma jätteiden poistamisesta sekä tarkempi selvitys jätteiden koostumuksesta ja louhoksen tyhjentämisen edellytyksistä.

– Ely-keskus oli alunperinkin sitä mieltä, ettei pelkkä kairaustutkimus ole riittävä osoittamaan, mitä kaikkea kyseinen kaivoskuilu sisältää, Hyvärinen toteaa.

Hallintopakkopäätös on valituskelpoinen päätös, joten Hyvärisen mukaan on mahdollista, että kaivosyhtiö tekee asiasta valituksen.  Muutosta hallintopakkopäätökseen voi hakea valittamalla alueellisesti toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakko tarkoittaa, että hallintoviranomainen antaa määräyksiä sellaiselle taholle, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai määräystä. Hallintopakkopäätöksellä voidaan esimerkiksi sakon uhalla kieltää jatkamasta lainvastaista toimintaa.

 

Lue aiheesta lisää:

Ely-keskus kehottaa kaivosyhtiötä jatkamaan luvanvastaisten jätteiden poistoa

Leave a Comment