Poikkeusolot aiheuttivat elämänlaatupalveluille kymmenien tuhansien eurojen menetykset

Koronavirusepidemia on aiheuttanut muutoksia Oriveden elämänlaatupalveluiden yksiköiden palveluihin kuluneen kevään aikana.  Viime viikolla kokoustanut elämänlaatulautakunta hyväksyi palveluiden korvaustoimenpiteet ja toiminnot.

Oriveden seudun kansalaisopiston kurssiopetus jouduttiin pääosin keskeyttämään 18. maaliskuuta alkaen. Taiteen perusopetuksen musiikin yksilöopetuksen lisäksi joitain yksittäisiä kurssikertoja järjestettiin etäopetuksena. Opiskelijat menettivät opetustunteja, jotka he olivat jo aiemmin maksaneet.

Kurssimaksuja ei voida palauttaa, vaan korvaus voidaan suorittaa laskemalla kurssikohtaisesti menetetyille opetustunneille arvo. Arvon mukaisesti opiskelija voi hakea kurssimaksualennuksen tulevalle lukuvuodelle haluamalleen kurssille. Vaihtoehtoisesti kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuutta ottaa hyvityksen vastaan uimahallin tai liikuntahallin vapaalippuina.

Kansalaisopiston arvio menetetyistä maksutuotoista on noin 10 500 euroa, mikäli kaikki alennukseen oikeutetut hakevat korvausta. Ennakoituihin maksutuottomenetyksiin on haettu avustusta Opetushallitukselta.

Liikuntapalveluiden toiminta keskeytettiin viikolla 12. Keskeytys koski uima- ja liikuntahallia sekä ohjattuja ryhmiä. Liikuntapalveluiden vuokraamien toimitilojen vuokran periminen keskeytettiin maalis-kesäkuun ajalle. Uimahalli suljettiin korjaustöille poikkeusolon sekä kesätauon ajaksi. Liikuntahalli avattiin rajoitettuun käyttöön 1. kesäkuuta alkaen kuntosalin osalta.

Liikuntapalvelujen arvio menetetyistä maksutuotoista on maalis-kesäkuulle noin 45 000 euroa. Liikuntapalveluissa on suunniteltu hyvitykset kaikille kuukausikortteihin sekä kertamaksuihin. Hyvityksistä johtuen maksutuottoihin tulee syyskaudella noin 15 000 euron lisämenetys. Noin 60 000 euron maksutuottomenetykset on ilmoitettu talous- ja hallintopalveluille valtiolta haettavaan avustukseen.

Kaupungin kirjastopalvelut suljettiin määräajaksi ja kevään aikana käyttöön otettiin korvaavia tehtäviä. Lainaustoiminta on normalisoitu asteittain.  Sulkuajasta aiheutuva taloudellinen menetys on noin 4 000 euroa, joka on huomioitu talous- ja hallintopalveluille tehdyssä arviossa.

Epidemian aikana nuorisopalveluiden toiminta siirrettiin verkkoon ja ryhmät kokoontuivat erilaisissa virtuaalipalveluissa. Vapaa-aikatoimen retket peruttiin ja kaupungin kerhotilat suljettiin. Uudet nuorisotilat olivat rakenteilla jo ennen epidemian alkua, joten elämänlaatulautakunnan mukaan poikkeusolo ei aiheuttanut siinä suhteessa suurta vahinkoa. Nuorisopalvelujen toimintaa on avattu asteittain 1. kesäkuuta alkaen.

Leave a Comment