Ely-keskus kehottaa kaivosyhtiötä jatkamaan luvanvastaisten jätteiden poistoa

Oriveden kultakaivos
Oriveden kultakaivos suljettiin viime kesänä. Kaivosyhtiö on sen jälkeen purkanut kaivoslaitteistoja ja poistanut myös kaivokseen sijoitettuja ympäristöluvan vastaisia jätteitä. Kuva: Juha Jäntti

Pirkanmaan ely-keskus katsoo, että Dragon Mining oy:n pitää jatkaa jätteiden poistoa Oriveden kultakaivoksen kaivoskuilusta. Kaivosyhtiö on poistanut tähän mennessä osan kaatopaikkajätteistä, joita on sijoitettu louhokseen kaivoksen ympäristöluvan vastaisesti.

Kaivosyhtiö on siivonnut jätteet 66 metriä maanpinnan alapuolella olevalta tasolta. Poistettua jätettä kertyi runsaat 28 tonnia. Tuolta tasolta alaspäin 85 metrin syvyyteen ulottuvassa kuilussa on kairaustutkimukseen perustuvan arvion mukaan jätettä vähintään noin 300 tonnia.

Ely-keskus on antanut kaivosyhtiölle kehotuksen aloittaa jätteen poisto louhoskuilusta 66 metrin tasolta alaspäin. Kaivamalla tehtävä jätteen poisto antaisi samalla tarkempaa tietoa jätteen koostumuksesta.

– Kairaustutkimukset ovat osoittaneet, että kuilussa on paljon kiviainesta, mutta seassa on myös runsaasti ympäristöluvan vastaisia jätteitä. Jätteen poiston jatkaminen on tärkeää siksikin, että emme tiedä vielä tarpeeksi hyvin, mitä kaikkea kyseinen kuilu sisältää, ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen kertoo.

Tärkein peruste kehotukselle on se, että tämän hetken tietojen mukaan kaivoksessa on edelleen jätteitä lain ja ympäristöluvan vastaisesti. Ely-keskuksen tehtävänä on valvoa, että tuo jäte poistetaan.

Kaivosyhtiö esitti huhtikuussa 2020, että se saisi jättää jätteet pysyvästi louhokseen ja yhtiö hakisi jätetäytölle ympäristölupaa. Ely-keskus pyysi tähän liittyen vielä yhtiön oman arvion louhostilan soveltuvuudesta maanalaisen jätteen sijoituspaikaksi. Lainsäädäntö tuntee myös mahdollisuuden jätteiden sijoittamisen maanalaiseen sijoituspaikkaan.

– Tämän hetken tiedoilla ely-keskuksen näkemys kuitenkin on, että kaivoksessa olevat jätteet on poistettava, Hyvärinen painottaa.

Kultakaivos lopetti toimintansa viime vuoden kesäkuussa, kun sen ympäristöluvan voimassaolo päättyi. Sen jälkeen kaivosyhtiö on tehnyt kaivoksen alasajoa ja purkanut kaivosteknisiä laitteistoja. Kaivoksella on syvyyttä runsaat 1 200 metriä.

Kaivokseen on sijoitettu jätettä jo sen edellisen omistajan toiminnan aikana, ja käytäntö on jatkunut myös nykyisen omistajan toimesta.

Kehotuksen mukaan jätteen poiston valmistelu 66 metrin tasolta alaspäin on aloitettava viipymättä, ja jätteen poiston pitää alkaa viimeistään syyskuun alussa. Työsuunnitelman on oltava valmis heinäkuun loppuun mennessä. Jos kaivosyhtiö ei toimi vaaditulla tavalla, ely-keskus voi asettaa sille uhkasakon.

Kaivosyhtiöllä on kesäkuun loppuun asti aikaa toimittaa oma selityksensä tilanteeseen.

Leave a Comment