Strategiaa ja kiitoksia

Kirjoittamani kuvaus seurakunnan strategiaprosessista herätti kysymyksiä.

Seurakunnan strategiaa laadittaessa on otettava huomioon myös julkishallinnollinen, ei vain hengellinen yhteisö. Tämä julkishallinnollinen yhteisö on hengellisen yhteisön koti hieman samalla tavalla kuin rakennettu talo on perheen koti. Sekä talosta että perheestä on pidettävä huolta. Siksi strategiassa on huomioitava myös taloudelliset – kuten jäsenmäärään liittyvät – ja lakisääteiset seikat.

On selvää, että yksittäisen kirkkokunnan jäsenyys ei ole sama asia kuin maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäsenyys. Luterilaisenkin kirkon jäsen pääsee uskon kautta osalliseksi pelastuksesta ja Kristuksen kirkosta. Kun strategiaprosessissa on viitattu kirkon uskoon, sillä tarkoitetaan ensisijaisesti luterilaisen tunnustuksen ydintä, jonka mukaan ihminen tulee vanhurskaaksi eli kelpaa Jumalalle yksin armosta ja uskosta Kristukseen.

Tämän rinnalle ei tule asettaa mitään muuta sinänsä tärkeääkään asiaa. Tämä usko ja armo kutsuu meitä jokapäiväiseen sisäiseen uudistumiseen ja uudistumisen kautta Jumalan tahdon seuraamiseen luontaisesti ja ilman vastahakoisuutta – samankaltaisesti kuin rakastunut tahtoo rakkautensa kohteen ja hänelle tärkeiden asioiden parasta.

Lopuksi: Tämä on viimeinen kirjoitukseni Oriveden seurakunnan pappina. Siksi tahdon kiittää kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja, joiden kanssa olen saanut tehdä hyvää yhteistyötä. Tahdon kiittää myös kaikkia seurakuntalaisia, joiden kanssa olen saanut parinkymmenen vuoden aikana jakaa iloja, suruja ja elämän koko kirjoa. Täällä on ollut hyvä olla ja kasvaa.

Toivon kaikille orivesiläisille ja juupajokilaisille Jumalan rakkautta, Kristuksen armoa ja Pyhän Hengen rauhaa.

Juha Itkonen
kappalainen (tätä kirjoittaessa)
Oriveden seurakunta

Leave a Comment