Pari sanaa tuulivoimasta

Aapo Sikiö peräsi 15. huhtikuuta ilmestyneessä Oriveden Sanomissa Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen (OSLSY) kantaa tuulivoimarakentamiseen. Kirjoitus ei osunut kenenkään meistä silmiin ja siksi vastaus on kestänyt.

OSLSY ei ole ottanut suunniteltuihin tuulivoimaloihin kantaa, ja yhdistyksessä on erilaisia, vastakkaisiakin näkemyksiä tuulivoimasta. Tuleeko yhdistys ottamaan kantaa, sen tulevaisuus näyttää.

Oman ajatteluni voi tiivistää seuraavasti:

Kaikkiin sähköntuotantomuotoihin liittyy ympäristöhaittoja, ja tuulivoiman haitat riippuvat pitkälti siitä, mihin ne sijoitetaan. Sijoituspaikan pitää olla mm. sellainen, etteivät voimalat ole muuttolintujen kevät- ja syysmuuton pääreittien varrella, eivätkä esimerkiksi välkehaitat muodostu kohtuuttomiksi naapurustolle.

Suhtaudun periaatteessa myönteisesti tuulivoimaan, koska sen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat hyvin pienet. Tuulivoima on nykyisin täysin markkinaehtoista, eli tuulivoimalla tuotettu sähkö on edullista. Tuulivoima tuottaa sijoituskuntaansa myös hieman verotuloja. Jos Orivedelle rakennetaan vaikkapa kahdeksan tuulivoimalan puisto, sen kiinteistöverotuotto lienee noin 250 000 euroa vuodessa.

Kannatan demokraattista päätöksentekoa, ja siksi tuulivoimaloiden sijoituspaikkaa päätettäessä täytyy naapurustoa ehdottomasti kuunnella ja punnita tietoon perustuen tuulivoimalan hyötyjä ja haittoja. Kaiken tämän tiedon kerääminen ja työstäminen päätöksenteon pohjaksi eli ympäristövaikutusten arviointi on suuritöinen, viranomaisvetoinen urakka.

Pekka Heikura

Orivesi

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja

Leave a Comment