Kriisiajan kokemuksia kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa

Riitta Jakara

Maailmanlaajuinen Covid -19 -pandemia on monin tavoin vaikuttanut elämäämme ja itse kunkin arkeen. Parhaatkaan asiantuntijat eivät varmuudella pysty arvioimaan, milloin pääsemme nykyisistä rajoitteista kokonaan eroon. Kestämme poikkeavia oloja vielä kohtuullisen hyvin, jos tiedossamme on kutakuinkin tarkka päättymisajankohta. Tässä tilanteessa meillä ei sitä ole. Epätietoisuuden luomaa epävarmuutta lisää huoli omasta ja läheisten mahdollisesta sairastumisesta.

Pandemian vaikutukset maailman, Suomen ja Oriveden kaupungin talouteen ovat väistämättömät.  Raskaita vaikutuksia sillä on yritysten, eri toimijoiden, perheiden ja yksityisten ihmisten talouteen. Koronasta johtuvat ongelmat koskettavat jokaista, mutta eniten kuitenkin niitä henkilöitä, jotka joutuvat kokemaan taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä vastoinkäymisiä.

Vaikka tilanne on edelleen vaikea, eikä poikkeusolojen päättymispäivää ole tiedossamme, on jo nyt nähtävissä totutusta poikkeavien toimintatapojen vaikutuksia arkeen ja arjessa selviämiseen.  Vuosia uskottiin etätyön mahdollisuuksiin, mutta vasta nyt niitä on kunnolla testattu ja niistä on saatu kokemusta.

Tätä kokemusta on hyvä hyödyntää koronan jälkeisessä ajassa. Kunnallisessa päätöksenteossa koronan leviämisen estämiseksi luovuttiin ensimmäiseksi ikiaikaisesta kättelykulttuurista, ja kun rajoitustoimet kiristyivät, siirryttiin sujuvasti kokoustamaan Teams-yhteyksiä käyttäen. En olisi uskonut vielä kolme kuukautta sitten, että osallistun valtuuston kokoukseen tai johdan puhetta kaupunginhallituksen kokouksessa kotisohvalla, verkkarit jalassa ja luurit korvilla!

Teamsin käyttö tulee jäämään niin kokous- kuin koulutustilaisuuksien osallistumismuodoksi selvästi aiempaa enemmän ja useammin. Erityisesti informaation jakamisessa se on verraton väline. Koulutustilaisuuksien toteuttaminen sähköisesti säästää aikaa, rahaa ja vaivaa, kun ei tarvitse matkustaa koulutustilaisuuksiin matkojen päähän.

Perinteisten ja sähköisten kokousten toteutuksessa on havaittavissa jännittäviä eroja. Esimerkiksi silloin, kun osallistujat ovat yhteisen pöydän ääressä, on yhdellä silmäyksellä havaittavissa, että kaikki osallistujat ovat paikalla. Teams-kokouksessa voi käydä niin, että yhteys katkeaa ja siinä vaiheessa on varmistettava, että kaikki osallistujat ovat ns. läsnä. Tämä on tärkeää, kun kyseessä on päätöksiä tekevä toimielin.

Äänestyksetkin sujuvat nimenhuuto-äänestystä käyttäen, mutta suljettu lippuäänestys henkilövaalissa olisikin jo mutkikkaampi juttu.

Kokoukset sujuvat näinkin, mutta nyt ymmärrän aiempaa paremmin oheisviestinnän merkityksen. Oheisviestinnän, siis sanattoman viestinnän osuus, on tutkimusten mukaan merkittävä ja pelkän sanallisen viestinnän osuus on selvästi vähäisempi. Tämän vuoksi saman pöydän ääressä kokoontuvan toimielimen jäsenten ymmärretyksi tuleminen ja heidän sanomansa on helpompi tulkita kuin toimittaessa etäyhteyksillä.

Olen havainnut itsessäni samoja piirteitä kuin mitä koululaiset kertoivat lähiopetukseen siirryttäessä. He pitivät hyvänä päästä monen viikon jälkeen tapaamaan koulukavereitaan ja opettajia. Minustakin olisi pitkästä aikaa mukavaa tavata ”livenä” valtuutettuja, hallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä viranhaltijoita ja kaupungin henkilöstöä. Ehkä sellainenkin aika vielä koittaa?

Jokaisesta kriisistä on loppujen lopuksi löydettävissä myös positiivisia vaikutuksia. On ollut havaittavissa, että korona on saanut monet meistä arvostamaan luontoa, luonnonrauhaa ja maalla asumista. Kesäasunnot on koettu ”koronavapaaksi alueeksi”, jonne monet ovat mielineet rajoituksista huolimatta.

Maalaismaiseman ja luonnon arvostuksen nousu on monen Oriveden kaltaisen paikkakunnan mahdollisuus tuoda esiin niiden luontaisia vahvuuksia. Täällä on tilaa, on monimuotoista luontoa ja on myös hyvät peruspalvelut.

Toivon, että viime kuukausien koettelemukset ja rajoitukset auttavat meitä näkemään ne pienet arjen aarteet, joita on ympärillämme käden ulottuvilla. Ovat aina olleet, mutta jääneet huomioimatta kaiken kiireen keskellä liian vähäpätöisen tuntuisina ja itsestään selvyyksinä.

Edelleen vallitsevista poikkeusoloista huolimatta nautitaan keväästä, luonnon heräämisestä ja pienistäkin iloa tuottavista asioista. Suojellaan omaa ja toisten terveyttä annettuja ohjeita noudattamalla. Pysytään terveinä.

Riitta Jakara

Kirjoittaja on Oriveden kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka on koronapandemian vuoksi saanut opetella uusia kokouskäytäntöjä.

Leave a Comment